Post Views: 1,468 ภาคเอกชนไทยเดินหน้าเต็มกำลังสู่การเป็นเจ้าภาพ APEC CEO Summit 2022 การประชุมสุดยอดผู้นำทางธุรกิจอันทรงอิทธิพลที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ผลักดันความร่วมมือเพื่อผลลัพธ์แห่งความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคมและประชาชนในภูมิภาค ควบคู่กับการเป็น เจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคของประเทศไทย ประเทศไทยยังรับหน้าที่การเป็น เจ้าภาพการจัดประชุมครั้งสำคัญ ‘APEC CEO Summit 2022’ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ภายใต้แนวคิด ‘Embrace Engage Enable’ เวทีสำคัญระดับโลกในการส่งเสริมความมั่งคั่งและการเติบโตของประชาชนและสังคมในเอเชียแปซิฟิกสู่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางด้านการค้า การลงทุน ตลอดจนการแบ่งปันแง่มุมทางนวัตกรรม…

Read More