Arun Plus จับมือ SANY Leadway Rootcloud รุกธุรกิจ E-Truck และ E-Mobility

Post Views: 678 Arun Plus จับมือ SANY Leadway Rootcloud ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ รุกธุรกิจ E-Truck และ E-Mobility ครบวงจรในประเทศไทย นายเชิดชัย บุญชูช่วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแสวงหาโอกาสในการเข้าสู่ธุรกิจ E-Truck และ E-Mobility ครบวงจร และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย โดยมี…

Read More

Page 1 of 1

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password