กรอ. งัด e-Learning พัฒนาเจ้าหน้าที่ อปท. กำกับโรงงานจำพวกที่ 1 และ 2

Post Views: 805 กรอ. จัดทำหลักสูตร e-Learning กว่า 15 หลักสูตร แก่เจ้าหน้าที่ของ อปท. ที่กำกับดูแลโรงงานจำพวกที่ 1 และ 2 จำนวน 1,747 โรงงานทั่วประเทศ เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน เกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมาย นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า นับแต่ปี พ.ศ. 2552 กระทรวงอุตสาหกรรมได้ถ่ายโอนภารกิจกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่ 1…

Read More

Page 1 of 1

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password