‘ฉัตรชัย’เครื่องร้อน! เร่งปรับแอปฯเชื่อมข้อมูลสินค้าเกษตร

Post Views: 943 ‘ฉัตรชัย’ ประเดิมตำแหน่งใหม่ ผจก. ธ.ก.ส. เร่งเครื่องต่อยอดแอปฯสร้างฐานข้อมูลการเกษตร เชื่อมผู้ผลิต การตลาด และผู้บริโภค มั่นใจสร้างประโยชน์ทุกฝ่าย คาดปลายปีนี้ได้นำออกมาใช้งานจริง ธ.ก.ส. นำเทคโนโลยีผนวกข้อมูลเกษตรกรลูกค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศ สร้างฐานการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อใช้บริหารจัดการด้านการผลิต การตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดการเกิดภาวะสินค้าเกษตรล้นตลาดและป้องกันราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ช่วยให้เกษตรกรสามารถกำหนดแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด หนุนการทำงานร่วมกับเครือข่ายด้านการเกษตรตลอดทั้งห่วงโซ่ เพื่อต่อยอดการพัฒนาทั้งปริมาณผลผลิตและมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้หลัก BCG การสร้าง Platform เชื่อมโยงธุรกิจภาคการเกษตร รองรับการเติบโตในกลุ่มที่มีศักยภาพ เช่น…

Read More

Page 1 of 1

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password