ยอดผลิต ขาย ส่งออกรถยนต์ เดือน ม.ค. ลดลง

Post Views: 620 ส.อ.ท.เผย เดือน มกราคม 2567 ผลิตรถยนต์ 142,102 คัน ลดลงร้อยละ 12.46 ขาย 54,814 คัน ลดลงร้อยละ 16.42 ส่งออก 86,716 คัน ลดลงร้อยละ 0.08 ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 652 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9,214.29 ขายรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) 9,763…

Read More

Easy E-receipt หนุนดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ขยับตัวเพิ่มขึ้น

Post Views: 600 ส.อ.ท. เผย Easy E-receipt หนุนดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนมกราคม 2567 ขยับตัวเพิ่ม เสนอรัฐเร่งหารือสายเรือ เพิ่มตู้-เรือขนส่งสินค้า นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ และนายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมแถลงผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนมกราคม 2567 อยู่ที่ระดับ 90.6 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 88.8 ในเดือนธันวาคม 2566 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศสะท้อนจากคำสั่งซื้อและยอดขายสินค้าที่เร่งขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อรองรับการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประกอบกับอานิสงส์มาตรการ Easy…

Read More

เอ็มเทค -สวทช. -ส.อ.ท. จัดทำฐานข้อมูลกลางด้านสิ่งแวดล้อมกลุ่มอุตฯ เหล็ก

Post Views: 633 เอ็มเทค สวทช. ลงนามร่วม ส.อ.ท. จัดทำฐานข้อมูลกลางด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก รองรับมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย รศ.ดร. เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ ผู้อำนวยการเอ็มเทค ลงนามความร่วมมือการจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อรองรับมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป หรือ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ร่วมกับนายนาวา จันทนสุรคน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)…

Read More

ส.อ.ท. เสนอคุมส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้-เงินฝาก ช่วย ผปก.

Post Views: 591 ส.อ.ท.เผย ผลการสำรวจ FTI CEO Poll ภายหัวข้อ “ดอกเบี้ยสูง หนี้พุ่ง อุตสาหกรรมไปต่ออย่างไร” พบผู้ประกอบการ กังวล กนง.คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.5% เป็นระยะเวลานาน เสนอคุมส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้-เงินฝาก ช่วย ผู้ประกอบการ นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจ FTI CEO Poll ครั้งที่ 37…

Read More

ส.อ.ท. วางเป้าผลิตรถยนต์ ปี2567 อยู่ที่ 1,900,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.17

Post Views: 668 ส.อ.ท. เผย เดือน ธันวาคม 2566 ผลิตรถยนต์ 133,621 คัน ลดลงร้อยละ 15.75 ขายในประเทศ 68,326 คัน ลดลงร้อยละ 17.48 ส่งออก 90,305 คัน ลดลงร้อยละ 19.09 ขายรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) 8,753 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 239.92 ปี…

Read More

ส.อ.ท. – สสว. เดินหน้าจัดทำกลไกการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว

Post Views: 669 ส.อ.ท. – สสว. เดินหน้าจัดทำกลไกการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว กระตุ้น SME รับมือมาตรการการค้าโลก นำร่อง 6กลุ่มอุตสาหกรรม พัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม เมื่อเร็วๆนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการ ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกลไกการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว (Green Transition) สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพื่อยกระดับผู้ประกอบการ SME ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ทัดเทียมกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก นางอภิรดี…

Read More

ส.อ.ท. เผย ปัจจัย หนุนอุตสาหกรรมไทย ปี 67 เติบโต

Post Views: 629 ส.อ.ท. เผย ข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรม ปี 2567 มีโอกาสเติบโต จากปัจจัยสนับสนุนทั้งภาคการส่งออกการท่องเที่ยว และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมทั้งการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า สรุปผลการประเมินแนวโน้ม 46 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 5 ภูมิภาค ในปี 2567 พบว่า แนวโน้ม 46 กลุ่มอุตสาหกรรม…

Read More

ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ปรับตัวลดลง ‘ส.อ.ท.’ หนุน Easy E-Receipt กระตุ้น ศก.

Post Views: 625 ส.อ.ท. เผย ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2566 อยู่ที่ระดับ 88.8 ปรับตัวลดลง จาก 90.9 ในเดือนพฤศจิกายน จากภาคการผลิตชะลอลง เนื่องจากมีวันหยุดต่อเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประกอบกับผู้ผลิตได้เร่งการผลิตในช่วงก่อนหน้า นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมเปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ประจำเดือนธันวาคม 2566 อยู่ที่ระดับ 88.8…

Read More

ETDA ผนึก ส.อ.ท. – SKILLKAMP หนุน ตลาดแรงงานสายเทคยุคใหม่

Post Views: 642 ETDA ร่วมกับ ส.อ.ท. และSKILLKAMP พัฒนาทักษะและแรงงานด้านดิจิทัลของประเทศ สนับสนุนตลาดแรงงานสายเทคยุคใหม่ พร้อมเดินหน้าพัฒนาศูนย์กลางจัดการสอบวัดความรู้ด้านดิจิทัล มาตรฐานระดับประเทศ เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ทาง www.skillkamp.com ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กล่าวว่า ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ SKILLKAMP…

Read More

“กกร.” นัด 10 ม.ค.นี้ ถกประเด็นร้อน “อัตราดอกเบี้ย” จี้ สมาคมธนาคารไทย แจงเหตุผล

Post Views: 744 “เกรียงไกร เธียรนุกูล” ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ นัด คณะกรรมการ กกร.10 ม.ค.นี้ ถกประเด็นร้อน กรณี ธนาคารพาณิชย์ ขึ้นอัตราดอกเบี้ย สวนทางเงินเฟ้อ หวังสมาคมธนาคารไทยชี้แจงเหตุผล นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า จากกรณี ธนาคารพาณิชย์มีกำไรสูงกว่า 2.2 แสนล้านบาท มีการตั้งคำถามว่า เป็นผลจากส่วนต่างรายได้จากอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยสูงเกินไปหรือไม่ ต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มาดูแลและไม่ต้องการให้ธปท.ขึ้นดอกเบี้ยอีกนั้น…

Read More

Page 1 of 14

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password