บสย.ร่วมพิธีทำบุญในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 33 

Post Views: 784 บสย.จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส ‘ก้าวสู่ปีที่ 33’ โดยทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา “บสย.ก้าวสู่ปีที่ 33” โดยมีการทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดพระราม 9…

Read More

บสย.ร่วมยินดีกรมสรรพสามิต ครบรอบ 92 ปี

Post Views: 768 ผู้บริหารบสย.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสกรมสรรพสามิต ครบรอบ 92 ปี และมอบเงินบริจาคสมทบบัญชี “กรมสรรพสามิตเพื่อสังคม” นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นายศิษฎ์ วงศาริยะ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกำกับและบริหารความเสี่ยง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 92 ปี โดยมี ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมอบเงินบริจาคสมทบบัญชี “กรมสรรพสามิตเพื่อสังคม”…

Read More

บสย.ดันกลยุทธ์ ‘3 ช่วย’ อุ้ม SMEs ปี 67 – เผย! ปี’66 ยอดค้ำทะลุเป้ากว่า 1.14 แสนล.

Post Views: 883 บสย.ชูแผนยุทธศาสตร์ 2567 สู่การเป็น Credit Mediator และเดินหน้าเฟส 2  SMEs Digital Gateway ดันกลยุทธ์ “3 ช่วย” เสริมแกร่ง SMEs สู่ความยั่งยืน ตั้งเป้าสร้างยอดค้ำ 1.15 แสนล้านบาทเศษ ผ่าน 2 โครงการหลัก! ก่อนส่งสัญญาณเตือน SMEs ระวัง! ปัญหาขาดสภาพคล่อง แนะดูกระแสเงินสดอย่างใกล้ชิด…

Read More

บสย. – BBL ร่วมหารือช่วยเหลือ SMEs ปี ’67

Post Views: 808 ผู้บริหารบสย.เข้าพบ CEO ธ.กรุงเทพ ร่วมหารือถึงนโยบายแนวทางการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในปี 2567 นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ บุรณศิริ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ เข้าพบ นายชาติศิริ โสภณพนิช  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมหารือเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในปี 2567…

Read More

บสย. รับ 2 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2566

Post Views: 783 บสย.รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี  2566 คว้า 2 รางวัล “รางวัลการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น” และ”รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น” นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี  2566  ภายใต้แนวคิด รัฐวิสาหกิจสร้างสรรค์พลังไทยสู่สากล (Enhancing Thainess Towards Global Opportunities)  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  (สคร.) มอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ให้แก่ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)…

Read More

‘ธอส. – บสย.’ ผนึก! หนุนงานตรวจสอบของแบงก์รัฐ เพิ่มประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

Post Views: 841 ธอส.ร่วมลงนาม MOU กับ บสย.ในการสนับสนุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทุกแห่งในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการยกระดับองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และนายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S (UPGRADE VERSION)) สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและร่วมกันพัฒนาระบบเทคโนโลยีรองรับการสนับสนุนงานตรวจสอบภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)…

Read More

บสย.เข้าสวัสดีปีใหม่ รมช.คลัง และคณะผู้บริหารก.คลัง

Post Views: 805 ผู้บริหารระดับสูง บสย.เข้าพบ รมช.คลัง ที่ปรึกษา รมช.คลังและคณะผู้บริหารก.คลัง เพื่อสวัสดีปีใหม่และอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2567 นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย และคณะผู้บริหารระดับสูง บสย. เข้าพบ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายเผ่าภูมิ  โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายลวรณ แสงสนิท…

Read More

บสย. ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567

Post Views: 825 บสย. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ณ กระทรวงการคลัง นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 โดยมี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  และ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์…

Read More

‘บสย.ผนึกออมสิน’ ขับเคลื่อนช่วย SMEs รายย่อยแก้หนี้นอกระบบ

Post Views: 1,000 เริ่มแล้ววันนี้ !  บสย.ร่วมกับธนาคารออมสิน ประกาศแผนขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล แก้หนี้นอกระบบ ช่วยผู้ค้ารายย่อยอาชีพอิสระกลุ่มหนี้นอกระบบ วงเงินค้ำสูงสุด 200,000 บาทต่อราย ระยะเวลาค้ำสูงสุด10 ปี  ยกเว้นค่าธรรมเนียม 2 ปีแรก นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย. และ ธนาคารออมสิน พร้อมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยร่วมกับธนาคารออมสิน ค้ำประกันสินเชื่อ สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่มีรายได้จากการอาชีพอิสระ…

Read More

บอร์ด บสย. ไฟเขียว 2 ม.แก้หนี้ SMEs ‘พักหนี้ 1 ปี  SMEs รหัส 21 + ปลดหนี้ ลดเงินต้น 15%’ 

Post Views: 93 คณะกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ไฟเขียว 2 มาตรการแก้หนี้ SMEs  “พักหนี้” 1 ปี  SMEs รหัส 21  ลูกหนี้ ขยันจ่าย เปิดลงทะเบียน 1 ม.ค. 67 และ “ปลดหนี้” ลดเงินต้น 15% นำร่อง 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.67)       นายสิทธิกร…

Read More

Page 1 of 19

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password