Post Views: 1,351 ผงะ! สตง.ตรวจสอบพบทุจริตบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวพื้นกระจกสกายวอล์ค หลังได้รับร้องเรียนเชิงลึก เหตุมีกลุ่มบุคคลเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นเหตุให้รัฐสูญเงินรายได้หลายล้านบาท ด้าน ผู้ว่าฯสตง. ยื่นข้อเสนอแนะการดำเนินงาน พร้อมส่งผลกลับตามกรอบเวลาที่กำหนด นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดแห่งหนึ่ง ซึ่งรัฐได้จัดสรรงบประมาณวงเงินเกือบ 30 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดและเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งใช้ประโยชน์ในพื้นที่และสิ่งปลูกสร้าง พร้อมบริหารจัดการให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว  แต่ปรากฏว่ามีกลุ่มบุคคลในพื้นที่ซึ่งเคยบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวมาก่อนที่รัฐจะดำเนินโครงการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ได้เข้ามาบริหารจัดการและหาประโยชน์ในพื้นที่โดยไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย อีกทั้งยังไม่นำส่งเงินรายได้ให้กับทางราชการรวมเป็นเงินนับล้านบาท จากการตรวจสอบของ สตง….

Read More