Post Views: 1,098 “คนเราจะดูดีที่สุดเมื่อเป็นตัวของตัวเอง ความล้มเหลวถอดแบบกันได้ แต่ความสำเร็จเลียนแบบกันไม่ได้” บทสนทนาตอนหนึ่งที่ชวนให้ฉุกคิดในซี่รีส์สุดฮิตอย่าง Agency สะท้อนให้เห็นเทรนด์การดำเนินธุรกิจในยุคนี้ ที่ทุกธุรกิจต่างเดินหน้าแข่งขันกันอย่างดุเดือด ด้วยการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน หรือ ‘Sustainable Business’ ชี้ให้เห็นว่า ‘กำไร’ ไม่ใช่ตัวชี้วัดความสำเร็จเหมือนที่ผ่านมา  ดังนั้น ทุกธุรกิจต้องมีแนวทางการขับเคลื่อน ‘Sustainable’ ของแบรนด์ให้ชัดเจน เป็นตัวของตัวเอง และสร้างความสำเร็จในแบบที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน สอดรับกับยุคที่ผู้บริโภคมีความคาดหวัง และใส่ใจเรื่องรอบตัวมากขึ้นทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความดี มีธรรมาภิบาล “เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข” ถอดความสำเร็จ 1 ในองค์กรธุรกิจที่เติบโตคู่สังคมไทยมากว่า 30 ปี อย่าง บมจ.ซีพี ออลล์  ผู้บริหารร้านเซเว่น…

Read More