Post Views: 1,058 “กรุงไทย-หัวเว่ย” จัดโครงการ “Krungthai Hackathon” เฟ้นหาสุดยอดพนักงานคนรุ่นใหม่สายพันธุ์ดิจิทัล มุ่งพัฒนานวัตกรรมให้ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม นำไปสู่การพลิกโฉมธุรกิจการเงินแห่งอนาคต ประสบความสำเร็จพนักงานทั่วประเทศส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันอย่างเข้มข้น คัดผู้ชนะ 3 ทีมบินลัดฟ้าดูงานที่ Huawei’s Digital Innovation Future ประเทศจีน   นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า  ธนาคารฯได้จัดโครงการ “Krungthai Hackathon#1” เพื่อรองรับโลกธุรกิจยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี โดยนำหลักสูตร Innovation and Business Boot Camp มาบูรณาการกับเครื่องมือ Design Thinking และ Hackathon เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมศักยภาพองค์ความรู้ใหม่ให้กับพนักงาน (Upskill/Reskill)  โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลก บริษัท…

Read More