‘ออมสิน’ ขานรับวาระแห่งชาติ – เดินหน้าแก้หนี้นอกระบบ

Post Views: 915 ธนาคารออมสิน ขานรับนโยบายรัฐบาล เดินหน้าวาระแห่งชาติ “การแก้ไขหนี้นอกระบบ” ให้กู้ 50,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ธนาคารออมสิน รับมอบนโยบายตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศเดินหน้า “การแก้ไขหนี้นอกระบบ” เป็นวาระแห่งชาติ โดย ธนาคารพร้อมขับเคลื่อนภารกิจขานรับนโยบายรัฐ ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ให้ธนาคารออมสินช่วยเหลือลูกหนี้เงินกู้นอกระบบที่เดือดร้อนจากการนำเงินกู้ไปใช้ประกอบอาชีพ โดยธนาคารเปิดให้กู้ “สินเชื่อธนาคารประชาชน…

Read More

ออมสินห่วงใย มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จ.ชุมพร 

Post Views: 766 ธนาคารออมสิน ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น นายศักดิ์สิทธิ์ สุนทรกุล ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 16 พร้อมด้วย นางพรศรี ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตชุมพร 2 ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,300 ชุด ให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เนื่องจากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง และน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือน ถนน ทางสาธารณะได้รับความเสียหาย…

Read More

JIGO ฉลองปี 5 มอบเกียรติบัตร นร.ประพฤติดี – ดีเดย์ 16 ธ.ค.นี้ บนเรือรอยัลปริ๊นเซส เอเชียทีค

Post Views: 945 ฉลองก้าวสู่ปีที่ 5! สมาคมองค์การตรวจสอบอำนาจรัฐเพื่อประชาชน (JIGO) จัดต่อเนื่องโครงการอภิบาลประชาราษฎร์ ด้วยการมอบ “เกียรติบัตรนักเรียนความประพฤติดี” ให้แก่เด็กนักเรียนทั่วประเทศ นำร่องโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯก่อน ดีเดย์ 16 ธ.ต.66 บนเรือรอยัลปริ๊นเซส ณ ท่าเรือเอเชียทีค รีเวอร์ฟร้อนท์ ด้าน “วิจิตติพร อภิบาลภูวนารถ” ระบุ! สังคมจะเข้มแข็งได้เพราะมีคนดี และต้องเริ่มต้นที่เด็กไทยก่อน ประกาศเดินหน้าโครงการต่อเนื่อง ทั้งโรงเรียนเขียวขจีและมอบเครื่องผลิตขยะจากเศษอาหารในโรงเรียน พร้อมขอบคุณธนาคารออมสินที่มีส่วนร่วมกับโครงการดีๆ เพื่อสังคมไทย นางสาววิจิตติพร…

Read More

“ออมสิน” ปลื้ม! ปักธงภารกิจ CSV ช่วยสังคม กู้ชีวิตคนไทยได้แล้ว กว่า 17 ล้านครัวเรือน

Post Views: 801 ธนาคารออมสิน ปักธงภารกิจ CSV สร้างคุณค่าให้สังคม ลุยทำธุรกิจใหญ่เพื่อช่วยเหลือฐานราก เผยช่วยประชาชนได้กว่า 17 ล้านคน พร้อมคาดกำไรปีนี้แตะ 3.3 หมื่นล้านบาท สูงสุดจากช่วงโควิด แม้ดอกเบี้ยกู้ต่ำสุดในตลาด เล็งดึงช่วยเหลือสังคมต่อเนื่อง วันที่ 22 พ.ย. 2566 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวในงาน สัมมนา GSB Forum 2023 ภายใต้หัวข้อ…

Read More

ออมสิน ร่วมยินดีวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2566 

Post Views: 780 ธนาคารออมสิน ร่วมแสดงความยินดีกับ 2 ชุมชน ที่ได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ได้แก่ รางวัลประเภทการเกษตร วิสาหกิจชุมชนพิลาฟาร์มสตูดิโอ จ.เพชรบูรณ์ และรางวัลประเภทการเงินและสวัสดิการชุมชน สถาบันการเงินชุมชนบ้านดอน จ.เชียงใหม่ นางจีรนันท์ เขตสกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ 2 ชุมชน ที่ได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ได้แก่ รางวัลประเภทการเกษตร วิสาหกิจชุมชนพิลาฟาร์มสตูดิโอ จ.เพชรบูรณ์ และรางวัลประเภทการเงินและสวัสดิการชุมชน สถาบันการเงินชุมชนบ้านดอน จ.เชียงใหม่…

Read More

ออมสินร่วม CAC ต้านคอร์รัปชัน ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

Post Views: 842 แบงก์ออมสินประกาศเจตนารมณ์ร่วม CAC ผนึกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เผย! เป็นบริษัทนอกตลาดหุ้นแห่งแรกที่ร่วมชูการทำธุรกิจอย่างมีธรรมภิบาล สอดรับนโยบายหลัก ESG นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย : Thai Private Sector Collection Action Against Corruption หรือ CAC และเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่ไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้เป็นสมาชิก CAC เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของธนาคารออมสินในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจตามกรอบแนวคิด ESG ซึ่ง G : Governance หรือมิติด้านธรรมาภิบาล เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรที่ดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรทั่วทั้งองค์กรมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อีกทั้งยังมีเป้าหมายเชิญชวนผู้ประกอบการ…

Read More

“ออมสิน”ยกระดับตลาดองค์รวม ต่อยอดแนวคิดงานพัฒนาชุมชน

Post Views: 778 ธนาคารออมสิน จัดทำโครงการยกระดับตลาดแบบองค์รวม ภายใต้ชื่อ “ตลาดออมสินรวมใจ” นำร่อง 18 แห่งทั่วประเทศ สร้างต้นแบบตลาดเพื่อเศรษฐกิจดี ชีวิตดี สังคมยั่งยืน นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารได้จัดทำโครงการยกระดับตลาดแบบองค์รวม (Holistic Market Project) ภายใต้ชื่อ “ตลาดออมสินรวมใจ” ต่อยอดแนวคิดงานพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม หรือ Holistic Area-Based Development ตั้งเป้าช่วยแก้ไขปัญหาหนี้และเป็นแหล่งเงินทุนแก่ผู้ขายในตลาดสดของชุมชน ล่าสุดได้ลงพื้นที่ตลาดเจดีย์แม่ครัว…

Read More

ออมสินดึง BAM ร่วม AMC เดินหน้าเร่งแก้หนี้ครัวเรือนระดับชาติ

Post Views: 1,028 ที่สุด! แบงก์ออมสินก็ได้สุดยอดพันธมิตร ‘BAM’ ร่วมแผนตั้ง AMC ขึ้นมาแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของระบบธนาคารไทย เผย! พันธมิตรใหม่มีประสบการณ์แก้ไขหนี้เสียจนขึ้นเบอร์ 1 ของประเทศ ถือสัดส่วนคนละครึ่ง ฉุดหนี้ฯก้อนมหึมาให้เหลือไม่เกิน 80% ของจีดีพี จัดเป็นอีก หนึ่งนโยบายเร่งด่วนของ “รัฐบาลเศรษฐา” ที่มี พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ กับแผนเดินหน้าลดสัดส่วนหนี้สินภาคครัวเรือนของประเทศ เป้าหมายกดจากระดับปัจจุบันที่กว่าร้อยละ 90 ลงให้เหลือร้อยละ 80 ของจีดีพี แม้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่จำเป็นต้องทำและทำเร่งด่วน ธนาคารออมสินจึงถูกปักหมุดหมายให้ดำเนินภารกิจนี้ตามนโยบายของรัฐบาล…

Read More

ออมสิน เจ้าภาพทอดกฐินวัดพายทอง – วัดสุวรรณราชหงษ์ จ.อ่างทอง

Post Views: 795 ธนาคารออมสิน เจ้าภาพถวายกฐินตกแก่วัดที่ไม่มีผู้ถวายผ้ากฐินในปี 2566 ณวัดพายทอง อ.ป่าโมก และวัดสุวรรณราชหงษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีทอดกฐิน ณ วัดพายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ซึ่งเป็น 1 ใน 142 วัด ที่ธนาคารเป็นเจ้าภาพในการถวายกฐินตกแก่วัดที่ไม่มีผู้ถวายผ้ากฐินในปี 2566 และวัดสุวรรณราชหงษ์ อ.โพธิ์ทอง เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารปฏิบัติธรรมหลังใหม่ บูรณะศาลาการเปรียญและเมรุ…

Read More

“ออมสิน” เสริมแกร่งสถาบันการเงินประชาชน

Post Views: 767 แบงก์ออมสิน หนุนนโยบายรัฐ เปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงานระหว่างสถาบันการเงินประชาชน ประจำปี 2566 หัวข้อ “สถาบันการเงินประชาชน วงล้อการเงินชุมชนสู่ความยั่งยืน” นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงานระหว่างสถาบันการเงินประชาชน ประจำปี 2566 “สถาบันการเงินประชาชน วงล้อการเงินชุมชนสู่ความยั่งยืน” เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิดการทำงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข พร้อมเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและการดำเนินงาน เพื่อผลักดันสถาบันการเงินประชาชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบัน มีสถาบันการเงินประชาชนที่อยู่ในความดูแลของธนาคารออมสินในฐานะธนาคารผู้ประสานงาน ตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน…

Read More

Page 1 of 18

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password