Post Views: 1,013 กรมศุลกากร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566  นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566  โดยประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้สดถวายราชสักการะ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยนายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ รองอธิบดีกรมศุลกากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ รองอธิบดีกรมศุลกากร และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล…

Read More