Post Views: 1,119 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้งในถิ่นทุรกันดาร ลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค 13 จังหวัดภาคอีสาน พร้อมมอบถังบรรจุน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและนำหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนออกตรวจรักษาผู้ประสบภัย รวมมูลค่ากว่า 6.6 ล้านบาท รายงานข่าวจาก มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แจ้งว่า ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ ได้แสดงความห่วงใยต่อผู้ประสบภัยแล้งในถิ่นทุรกันดาร โดยมอบหมายให้ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์…

Read More