Post Views: 925 SCGC ร่วมกับ กนอ. และ 25 พันธมิตรจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล 2023 ขับเคลื่อนภารกิจพิทักษ์ทะเลเพื่อความยั่งยืน ระยอง วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล – 16 กันยายน 2566 : เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) ผู้นำตลาดเคมีภัณฑ์ระดับภูมิภาคที่มุ่งเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการสร้างความยั่งยืน ตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance)…

Read More