Post Views: 807 ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ,พนง.เซเว่นฯ เดินหน้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดเก็บขยะชายหาดและใต้ทะเลในแนวปะการังและทำความสะอาดชายหาดร่วมกับกลุ่มชุมรมนักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์เกาะพะงัน และชุมชนเกาะพะงัน จิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ นำทีมโดยนางสาววิไลพร นิลเพชร ผู้จัดการเขต บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่นเดลิเวอรี่ นำพนักงานร้านเซเว่นฯ พนักงานชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ร่วมกิจกรรมของพื้นที่เกาะพงัน โดยร่วมกับ กลุ่มชมรมนักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์เกาะพะงัน รวมถึง ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม…

Read More