Post Views: 792 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ลงพื้นที่ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร เพื่อมอบถุงยังชีพ จำนวน 300 ถุง ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอัคคีภัย ชุมชนตรอกโพธิ์ เขตสัมพันธวงศ์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหลังประสบเหตุ และบ้านเรือนเสียหายเป็นจำนวนมาก นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า นายพิชัย ชุณหวชิร…

Read More