Post Views: 999 ครูบาน้อย ญาณวิไชยเมตตา มาแสดงธรรมบนเวทีเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯจัดโดย พุทธปัญญาชมรม บมจ.ซีพี ออลล์ ก่อนที่ครูบาน้อย ญาณวิไชย วัดถ้ำเชตวัน ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน ได้ละสังขารอย่างสงบ ท่านได้เมตตามาแสดงธรรมบนเวทีเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ซึ่งจัดโดย พุทธปัญญาชมรม บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ซึ่งถือเป็นเวทีแสดงธรรมท้ายๆ ของท่าน ในหัวข้อ “ชีวิตจริง” เพื่อแบ่งปันแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่ญาติโยมที่ได้ร่วมฟังธรรมบรรยาย…

Read More