Post Views: 763 กลับลำนาทีสุดท้าย!‘อลงกรณ์’แบะท่าถอนตัวชิง‘หัวหน้าปชป.’ ขออภัยไม่ได้เข้าประชุมใหญ่ฯ อวยพรขอให้ได้ผู้นำเข็มแข็งมีวิสัยทัศน์ก้าวหน้า-ฟื้นฟูปฏิรูปพรรค ด้าน‘มัลลิกา’ประกาศชิงเก้าอี้‘หัวหน้าพรรค’วันนี้ วันที่ 9 ก.ค. 2566 นายอลงกรณ์ พลบุตร รักษาการรองหัวหน้าพรรคและผู้สมัครหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่า ขออภัยที่ไม่ได้ไปร่วมประชุมใหญ่วิสามัญในวันนี้จึงขอฝากข้อความสุดท้ายมาถึงทุกท่าน ขอให้สมาชิกพรรคทุกคนร่วมแรงร่วมใจฟื้นฟูพรรคประชาธิปัตย์ของเรา ทั้งนี้ ตนเชื่อมั่นว่าทุกคนรักพรรค แต่อาจมีแนวคิดแนวทางแตกต่างกันในการกอบกู้พรรค ก็ขอให้หันหน้าพูดคุยกันฉันท์พี่น้องให้เกียรติกันและกันเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพรรคของเราด้วยอุดมการณ์เดียวกันสู่เป้าหมายเดียวกัน นั่นคือการยืนหยัดในจุดยืนประชาธิปไตยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสร้างพรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนที่ยึดมั่นในระบบรัฐสภาภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริง นายอลงกรณ์ กล่าวต่อว่า วันนี้พรรคประชาธิปัตย์ต้องการก้าวใหม่ของตัวเองและโอกาสใหม่จากประชาชน หัวหน้าพรรคคนใหม่ต้องมีจุดยืนประชาธิปไตยมีความซื่อสัตย์สุจริตมีภาวะผู้นำที่เข็มแข็งมีวิสัยทัศน์ก้าวหน้าสามารถสร้างพลังความเป็นเอกภาพในการฟื้นฟูปฏิรูปพรรคเพื่อให้ประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองที่แข็งแกร่งในอุดมการณ์และกลับมาเป็นพรรคการเมืองหลักของประเทศอีกครั้งหนึ่ง “ขอให้การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ที่ต้องแบกรับภารกิจที่ยากลำบากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของพรรคเป็นไปโดยราบรื่นด้วยคุณค่าแห่งอุดมการณ์และความดีงามมากกว่าสิ่งตอบแทนใดๆ อย่าให้ซ้ำรอยปี2561 ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคทุกอย่างให้สำเร็จลุล่วงด้วยพลังความสามัคคีของทุกคนในพรรคครับ”…

Read More