Post Views: 775 ชำแหละงบฯปี 68! พบ “ดิจิทัลวอลเล็ต” ถูกหมกในงบกลาง 152,700 ล้านบาท อ้างเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่ “ซอฟต์พาวเวอร์” อยู่ใน กระทรวงวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวถึง 15 ล้าน ดันมวยไทย 5 ล้านบาท วันที่ 13 มิ.ย. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ถึง การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี…

Read More