Post Views: 865 “จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์” นำทีมแถลงข่าว หลังจาก กรมศุลกากรจับกุมผู้โดยสาร “อินเดีย” บินจากหลวงพระบางมาลงสนามบินดอนเมือง พบลักลอบนำเข้าโคคาอีน (COCAINE) น้ำหนัก 5,755 กรัม มูลค่าประมาณ 17 ล้านบาท วันที่ 17 มิถุนายน 2567) นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายสุรชาติ เทียนทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายนิติ วิทยาเต็ม…

Read More