Post Views: 1,160 ประธานศาลฎีกา นำทีมล่องใต้ ตลอด 24  – 28 เม.ย.นี้ หวังตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายสำคัญให้ผู้พิพากษา ย้ำ! การพิจารณาพิพากษาคดี พึงวินิจฉัยด้วยความละเอียดรอบคอบ มีเหตุมีผลที่ชัดเจน ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ผู้พิพากษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้พิพากษาสมทบ และผู้ประนีประนอม ในพื้นที่ศาลยุติธรรมภาค 8 รวม 4 จังหวัด…

Read More