Post Views: 1,057 “สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” เลขาฯพรรค สอท. หนุนกระทรวงพลังงาน เร่งเจรจาพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา เสนอ 3 กรอบแนวทางเจรจา ยึดโมเดล JDA ยึดประโยชน์คนในชาติมากกว่ากลุ่มทุน และต้องให้คนไทยได้ใช้พลังงานราคาถูก วันที่ 6 ม.ค. 2566 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงประเด็นการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลในอ่าวไทยระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยระบุว่า ตนเห็นด้วยกับการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลในอ่าวไทยระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะหากได้ข้อสรุปในเรื่องนี้เราจะสามารถช่วยลดภาระประชาชนด้านค่าไฟและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวของประเทศได้อีกทาง ทั้งนี้ ในปี 62…

Read More