ที่ปรึกษา รมช.คมนาคม เกาะติดงานสร้าง ทลฉ.เฟส 3 – ลั่น! เร่งตามแผนรับนายกฯชวนต่างชาติลงทุน

“รัฐบาล – ก.คมนาคม” เกาะติดโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ส่วนที่ 1 ด้าน “มนพร เจริญศรี” ส่งทีมที่ปรึกษาฯพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามและแก้ปัญหาให้ตลอด เฉลี่ย 2 ครั้ง/เดือน ทำให้โครงการคืบหน้าไปเร็วมาก “ทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ย้ำ! รัฐบาลพร้อมเร่งรัดการก่อสร้าง หวังเป็นไปตามเป้าหมาย รองรับแผนสร้างเศรษฐกิจไทย หลังจาก “นายกฯเศรษฐา” เดินสายทั่วโลก ชวนนักลงทุนต่างชาติเข้าร่วมโครงการนี้   

นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นางมนพร เจริญศรี) กล่าวถึง การเดินทางลงพื้นที่โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างทางทะเล ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ว่า ตนได้รับมอบหมายจาก รมช.คมนาคม ให้ลงมาติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของของผู้รับจ้างและเร่งรัดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้มีการกำหนดไว้ โครงการนี้รัฐบาล โดยเฉพาะ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และในการเดินทางไปต่างประเทศทุกครั้งก็ได้นำโครงการนี้ไปขายและเชิญชวนนักลงทุนทุกครั้ง ที่สำคัญโครงการนี้จะสามารถสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ในอนาคตอย่างยั่งยืน

จากการติดตามงานและเร่งรัดการทำงานของผู้รับเหมาการก่อสร้างเป็นระยะ ๆ กระทั่งสามารถแก้ปัญหาข้อติดขัดต่าง ๆ ของโครงการไปได้ด้วยดี เนื่องจากตนพร้อมทีมงาน ต้องลงพื้นที่เพื่อติดตามงาน ทุกเดือน ๆ ละ 2 ครั้ง ช่วยแก้ปัญหาต่าง  ๆ  โดยเฉพาะส่วนเกี่ยวข้องกับการท่าเรือ, กรมเจ้าท่า หรือแม้แต่หน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับกระทรวงคมนาคม หรือนอกกระทรวงก็ตาม  

“สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานเพื่อให้งานสำเร็จ  และไม่ผิดระเบียบราชการ   ข้อบังคับต่าง ๆ ผมเองก็พร้อมที่จะประสานงานให้  เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย และประชาชนได้ประโยชน์”  นายทวีศักดิ์ กล่าว

ด้าน นายเจษฎา ชูชาติ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการกิจการร่วมค้า CNNC แกนหลักผู้รับเหมาการก่อสร้าง   กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี  รมช.คมนาคม (นางมนพร) ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมการทำงานของโครงการท่าเรือ จนถึงวันนี้ต้องบอกว่าสามารถดำเนินการไปได้ตามเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการถมทะเล การขนหิน  และที่สำคัญปัญหาต่าง ๆ  ที่ติดขัดก็ได้รับการประสานงานและได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากรัฐบาล  ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงาน  เชื่อว่าโครงการหน้าจะเสร็จทันตามเป้าหมายของโครงการ   

โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เป็นโครงการเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือเพื่อรองรับความต้องการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เป็นก่อสร้างท่าเทียบเรือสำหรับจอดเรือน้ำลึก และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ รวมทั้งการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง (Single Rail Transfer  Operator, SRTO) ก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรภายในท่าเรือตลอดจนโครงข่ายและระบบการขนส่งต่อเนื่องที่จำเป็นในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังที่จะเชื่อมต่อกับภายนอกให้เพียงพอและพร้อมที่จะรองรับการขยายตัวของปริมาณเรือและสินค้าประเภทต่าง ๆ    เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้าจาก 11  ล้านตู้ต่อปี เป็น 18 ล้านตู้ต่อปี  ที่สำคัญเป็นการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าของภูมิภาคอินโดจีน ( Hub Port ) ในการเปิดประตูการที่สำคัญของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ( Gateway Port)   และพร้อมเป็นท่าเทียบเรือระดับโลก ( World  – Class Port ).

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password