‘คมนาคม’ หนุน ศผบ.หัวหิน รองรับแผนยุทธศาสตร์ ดันไทยสู่ ศก.การบินของอาเซียน

มนพร เจริญศรี” ลงพื้นที่ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน พร้อมหนุนงบประมาณ 414 ล้านบาท สร้างอาคารศูนย์ฝึกการบินฯ ในปีงบประมาณ 2568 หวังใช้เป็นแหล่งผลิตนักบินเชิงพาณิชย์ และบุคลากรด้านการบินหลักของประเทศ สอดรับแผนยุทธศาสตร์ “ศูนย์กลางการบิน” ของนายกรัฐมนตรี

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมศูนย์ฝึกการบิน (ศฝบ.) หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะฯ ว่า เป็นไปเพื่อรับทราบแผนพัฒนา ศฝบ.หัวหิน พร้อมกันนี้ ยังได้เยี่ยมชมอาคารสถานที่ อาคารเรียน รวมถึงโรงเก็บอากาศยาน เพื่อได้เห็นสภาพข้อเท็จจริงในการผลักดันสนับสนุนการของบประมาณ สำหรับก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกการบินฯ ในปีงบประมาณ 2568 วงเงิน 414 ล้านบาท ทั้งนี้ การสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ ศฝบ. จะต้องได้รับการพัฒนา เนื่องจากจะใช้เป็นแหล่งผลิตนักบินเชิงพาณิชย์ รวมถึงบุคลากรด้านการบินหลักของประเทศ

ทั้งนี้ แผนงานดังกล่าวถือว่าตอบรับกับ “วิสัยทัศน์ที่ 4” ของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น “ศูนย์กลางการบิน” (Aviation Hub) ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยตนได้หารือกัน พร้อมมอบนโยบายให้ สถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (สบพ.) ได้จัดเตรียมความพร้อมในหลายด้าน อาทิ การพัฒนาอาคารสถานที่ในเฟสที่ 2 และ 3 (ตามแผนการพัฒนาศูนย์ฝึกการบิน) การจัดหาเครื่องบิน Simulator สำหรับการเรียนการสอนวิชาการบิน และการเตรียมบุคลากรครูการบิน เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมด้านการบินในประเทศไทย ต่อไป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password