‘สุริยะ’ สั่ง กทพ. นัดถก 6 สายการบิน แก้ปมตั๋วเครื่องบินแพง รองรับท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์

“สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” รมว.คมนาคม สั่ง กพท. สางปมตั๋วเครื่องบินราคาแพง นัดถก 6 สายการบินภายในประเทศ ทบทวนปรับเพดานค่าโดยสารใหม่ รองรับการเดินทางช่วงเทศกาล สงกรานต์ที่จะมาถึง

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีผู้โดยสารบางรายร้องเรียนว่า ราคาบัตรโดยสารเครื่องบินในปัจจุบันมีราคาแพง โดยเฉพาะในเส้นทางกรุงเทพฯ – ภูเก็ต กระทรวงคมนาคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าว โดยขณะนี้ได้สั่งการให้ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ไปดำเนินการตรวจสอบและหาแนวทางการแก้ไขทันที เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในวงกว้างตามนโยบายของรัฐบาล

โดยจากการรายงานและการตรวจสอบของ กพท. ระบุว่า ในช่วงที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน กพท. ได้มีการกำหนดราคาเพดานเพื่อควบคุมราคาขั้นสูง ทั้งในเส้นทางหลัก และ เส้นทางรอง โดยจำแนกเป็นอัตราสำหรับบริการต้นทุนต่ำและบริการเต็มรูปแบบ ซึ่ง กพท. ได้ตรวจสอบการกำหนดราคาบัตรโดยสารภายในประเทศของทุกสายการบินผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายทุกวัน โดยตรวจสอบยืนยันกับสายการบินโดยตรงทุกกรณี และยังไม่พบว่า สายการบินกำหนดราคาบัตรโดยสารสูงกว่าราคาเพดานที่กำหนดแต่อย่างใด

สำหรับราคาเพดานที่กำหนดไว้นั้น เป็นส่วนของราคาบัตรโดยสารสำหรับการเดินทาง (Air Fare) เท่านั้น ไม่ได้รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง และไม่รวมในส่วนที่ผู้โดยสารจะเลือกการบริการเพิ่มเติม ซึ่งในส่วนนี้ เป็นการให้บริการตามความสมัครใจของผู้โดยสารแต่ละท่าน เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำหนักสัมภาระ ค่าประกัน ค่าเลือกที่นั่ง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า การควบคุมดูแลด้านราคาของ กพท. ยังคงอยู่ในกรอบมาตรฐานราคาเพดานที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ดี ขณะนี้ กพท. อยู่ระหว่างทบทวนการปรับเพดานค่าโดยสาร ซึ่งจะทำให้ราคาตั๋วโดยสารสูงสุดไม่แพงจนเกินไป แม้ว่าจากข้อมูลที่ กพท. รวบรวมจะพบว่า ตั๋วเครื่องบินที่มีราคาแพงเป็นเพียงส่วนน้อย เช่น ในเที่ยวบินช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา เส้นทางดอนเมือง-ภูเก็ต มีสัดส่วนตั๋วเครื่องบินที่มีราคาสูงกว่า 4,000 บาท เพียง 13.8% เป็นต้น โดยการเปลี่ยนแปลงของราคาค่าโดยสารนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการภาคท่องเที่ยวให้ฟื้นตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลบวกต่อภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศไทย และช่วยลดค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับประชาชน

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ตนได้สั่งการให้ กพท. ไปหารือกับสายการบิน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในวันที่ 20 ก.พ.2567โดยเรียกหารือสายการบินที่ให้บริการเส้นทางภายในประเทศทุกราย เข้าร่วมประชุมหารือและชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม และได้ข้อสรุปจากการหารือรวมถึงแนวทางในการปรับราคาเพดานลงดังกล่าว กพท. จะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิจารณาอนุมัติก่อนนำไปดำเนินการต่อไป

นายสุริยะ กล่าวอีกว่า ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2567 ที่กำลังจะถึงนี้ เป็นช่วงที่มีความต้องการการเดินทางสูง ขอแนะนำให้ประชาชนที่วางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาในช่วงดังกล่าว จองตั๋วโดยสารล่วงหน้า เพื่อให้ได้ราคาที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด ทั้งนี้ หากจองในช่วงใกล้วันเดินทาง ค่าโดยสารอาจปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกตลาดได้

สำหรับข้อมูลของ กพท. ที่รายงานค่าโดยสารเส้นทางกรุงเทพฯ – ภูเก็ต พบว่ามีสายการบินภายในประเทศให้บริการจำนวน 6 สายการบิน รวม 92 เที่ยวบิน แบ่งเป็น ขาไปวันละ 46 เที่ยวบิน และขากลับวันละ 46 เที่ยวบิน ประกอบด้วย

1.บริการเต็มรูปแบบ มีราคาเพดานต่อเที่ยวอยู่ที่ 9,074 บาท หรือ 13 บาทต่อกิโลเมตร ได้แก่ สายการบินการบินไทย ให้บริการขาไป 8 เที่ยวบิน ขากลับ 8 เที่ยวเที่ยวบิน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ขาไป 5 เที่ยวบิน ขากลับ 5 เที่ยวบิน

2.บริการต้นทุนต่ำ มีราคาเพดานเฉลี่ยต่อเที่ยวอยู่ที่ 6,561 บาท หรือ 9.40 บาทต่อกิโลเมตร ได้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ขาไป 16 เที่ยวบิน ขากลับ 16 เที่ยวบิน สายการบินไทยเวียตเจ็ต ขาไป 9 เที่ยวบิน ขากลับ 9 เที่ยวบิน สายการบินไทยไลออนแอร์ ขาไป 5 เที่ยวบิน ขากลับ 5 เที่ยวบิน สายการบินนกแอร์ ขาไป 3 เที่ยวบิน ขากลับ 3 เที่ยวบิน.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password