ผู้แทน ‘คมนาคม’ ร่วมยินดี ‘ทูตสวิสฯ’ หลัง 2 ชาติทำข้อตกลงบทที่ 6 ร่วมกัน

ผู้ช่วย รมช.คมนาคม “สรพันธ์ คุณากรวงศ์” นำทีมผู้แทน ก.คมนาคม ร่วมแสดงความยินกับ  เอกอัครราชทูตสวิสเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ภายหลัง 2 ชาติร่วมทำข้อตกลงบทที่ 6 ในการร่วมมือด้วยการคมนาคมระหว่างกัน

นายสรพันธ์ คุณากรวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นางมนพร เจริญศรี) กล่าวว่า ตนพร้อมด้วย นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็น ผู้แทนกระทรวงคมนาคมร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงรับรองต่อความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสวิตเซอร์แลนด์ ภายใต้ข้อตกลงบทที่ 6 ของความตกลงปารีส และการดำเนินโครงการเปลี่ยนรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานครให้เป็นรถโดยสารประจำทางไฟฟ้า (โครงการ E-Bus) ครบ 2,000 คัน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย 

โดยได้แสดงความยินดีต่อ นายเปโดร สวาห์เลน (H.E. Mr. Pedro Zwahlen) เอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อโครงการดังกล่าว และความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ความตกลงปารีส ประเทศไทยและสวิตเซอร์แลนด์ ถือเป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมคู่แรกของโลกที่มีการใช้ผลการลดก๊าซเรือนกระจกที่ถ่ายโอนระหว่างประเทศ (Internationally Transferred Mitigation Outcomes: ITMOs) ตามแผนการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) และภายใต้ข้อ 6.2 ของความตกลงปารีส

นายสรพันธ์ กล่าวยืนยันว่า ทั้ง 2 ประเทศมีความพร้อมและมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนความร่วมมือด้าน  การคมนาคมขนส่งระหว่างสองประเทศและขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ รวมทั้งบรรลุเป้าหมายการพัฒนาการคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืนต่อไป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password