ซีพี ออลล์ นำ ‘76 บริษัทจดทะเบียนไทย’ คว้ารางวัลบรรรษัทภิบาลมากสุดในอาเซียน

พี ออลล์ คว้ารางวัลด้านบรรษัทภิบาลระดับอาเซียน ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เผย! ปี 2564 มีบริษัทจดทะเบียนฯของไทย 76 บริษัท รับรางวัลในประเภท ASEAN Asset Class PLCs มากที่สุดในอาเซียน

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการที่บริษัทฯ ซึ่งเป็น ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ได้รับรางวัลASEAN Corporate Governance Scorecard ประจำปี 2564 ประเภท ASEAN Asset Class PLCs (Thailand) จัดโดยInstitute of Corporate Directors, Philippines เจ้าภาพประกาศรางวัลในรูปแบบ virtual eventมอบให้ บริษัทจดทะเบียนที่ทำคะแนนได้ตั้งแต่ 97.5 คะแนนขึ้นไป ว่า เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ทั้งนี้ ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจบนแนวทางความยั่งยืนภายใต้กรอบบรรษัทภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด เพราะเชื่อมั่นว่าธุรกิจที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้นต้องรักษาสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลควบคู่กันไป โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทั่วถึง และความสำเร็จจากการผลักดันยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการสนับสนุนสินค้าเอสเอ็มอีให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน เป็นไปตามปณิธานขององค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”

สำหรับ รางวัล ASEAN Corporate Governance Scorecard มาจากการที่ ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของคณะทำงานด้านการกำกับดูแลตลาดทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งเมื่อปี 2547 ภายใต้การดูแลของรัฐมนตรีคลังอาเซียน ได้ออกหลักเกณฑ์การสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Corporate Governance Scorecard หรือ ACGS) เพื่อใช้ประเมิน และจัดอันดับบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศอาเซียน 6 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม เพื่อสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยมีการประเมินทุกๆ 2 ปี

และในการประเมินครั้งล่าสุดในปี 2564 ซึ่งใช้ข้อมูลในปี 2563 นั้น ประเทศไทยมีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัลในประเภท ASEAN Asset Class PLCs มากที่สุดในอาเซียน จำนวนทั้งสิ้น 76 จาก 234 บริษัท.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password