ซีพี ออลล์ ชี้! APEC 2022 คือเวทีแห่งโอกาสของไทยทุกคน

เซเว่นฯ ร่วมใจคนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดี ชูนวัตกรรม BCG สู่ความยั่งยืนที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเอเปค 14-19 พ.ย.65 นี้ ระบุ! ถือเป็นเวทีสำคัญสร้างสะพานไปสู่โอกาสให้คนไทยทุกคน ทั้งเรื่องการปรับตัว และฟื้นฟูหลังเกิดวกฤติโควิด-19

ภายใต้ หัวข้อหลักของการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) หรือเอเปค 2022 คือ Open.Connect.Balance.” หรือ “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” ทุกภาคส่วนล้วนมีบทบาทในการขับเคลื่อนเชื่อมโยงกันในทุกมิติ เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่เน้นสร้างสมดุลในทุกด้าน โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการเกษตรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ซึ่งประเทศไทยได้นำ “โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว” (Bio-Circular-Green Economy Model: BCG) มาเป็นแนวคิดผลักดันการเป็นเจ้าภาพเอเปคในครั้งนี้

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับคนไทยทุกคนเป็นเจ้าบ้านที่ดีสนับสนุนการจัดประชุมเอเปค 2022 ภายใต้แนวคิด “Making Today A Better Tomorrow” ด้วยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน อาทิ ระบบ IoT ในการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) นวัตกรรมหุ่นยนต์ขนส่งสินค้า หรือนวัตกรรมกราฟีน เป็นต้น มานำเสนอให้ผู้เข้าร่วมประชุมจาก 21 เขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค และผู้เกี่ยวข้องได้เห็นถึงความก้าวหน้า ศักยภาพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย เป็นหนึ่งในความภูมิใจของคนไทยทุกคน

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า เอเปค 2022  แสดงให้เห็นความเชื่อมั่นจากประชาคมโลกต่อศักยภาพของประเทศไทย นำมาซึ่งความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การสาธารณสุข การส่งเสริม SME และอื่นๆ ซึ่งช่วยสร้างโอกาสให้คนไทยได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

“เซเว่น อีเลฟเว่น ยินดีที่ได้ร่วมกับคนไทยทุกคนเป็นเจ้าบ้านต้อนรับผู้มาเยือนในการประชุมเอเปค 2022 และพร้อมจะใช้โอกาสนี้ร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกหลานของเราต่อไปในอนาคตนายยุทธศักดิ์ ย้ำ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password