เปิดแคมเปญ “ว้าว ไทยแลนด์” ชพท.ชู 10 นโยบาย ตั้งส.ส.ร.แก้รธน.-ส.ส.ก้าวไกลโผล่ร่วม

“ชทพ.” ประชุมใหญ่พรรค ชูสโลแกน “รับฟัง ทำจริง” ด้าน “วราวุธ” เปิดแคมเปญเลือกตั้ง “ว้าว ไทยแลนด์” ประกาศตัวเป็นพรรคใช้สิ่งแวดล้อม เผย 10 นโยบาย แก้รธน. ตั้งสสร. แจกพันธุ์ข้าวฟรีทั่วประเทศ 60 ล้านไร่ เบี้ยคนพิการเดือนละ 3,000 บาท “สมเกียรติ” ส.ส.ก้าวไกลโผล่สังเกตการณ์

วันที่ 20 ม.ค.2566 เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) เป็นประธาน การประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1/2566 โดยมีแกนนำพรรค กรรมการบริหารพรรค และ สมาชิกพรรค เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง นำโดย น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรค นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะประธานนโยบายและยุทธศาสตร์พรรค นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ส.ส.ร้อยเอ็ด และรองหัวหน้าพรรค นายอนุชา สะสมทรัพย์ รองหัวหน้าพรรค ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคให้สอดคล้องกับร่างแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ที่คาดว่า จะมีผลบังคับใช้เร็วๆ

จากนั้น มีการนำเสนอนโยบายของพรรค ชทพ. ภายใต้สโลแกน “รับฟัง ทำจริง” ที่จะใช้ในการเลือกตั้งปี 2566 ผ่านแคมเปญที่ใช้ชื่อว่า “ว้าว ไทยแลนด์” โดย นายวราวุธ กล่าวถึงที่มาของแคมเปญหาเสียง “ว้าวไทยแลนด์” ว่า นโยบายของพรรคเป็นนโยบายเชิงรุก ที่ไม่เน้นการแก้ปัญหาขนาดเล็ก หรือ ปัญหาเดิมๆ การระดมความคิดเห็นของสมาชิกพรรค เชื่อว่าการนำพาประเทศไทยในอีก 4 ปี ต้องเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิธีทำ ให้คนเก่งนำพาประเทศไทย ให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่ และเน้นการแก้ปัญหาให้กับกลุ่มต่างๆ ทั้งการศึกษา เกษตร สิ่งแวดล้อม รวมถึงมีนโยบายที่นำไปสู่การแข่งขัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทั้งนี้ ที่มาแคมเปญเกิดจากการระดมความคิดเห็นจากในพรรค และประชาชนกลุ่มต่าง ๆ จากทุกพื้นที่ จนได้ข้อสรุปว่าจะต้องกำหนดนโยบายเชิงรุก และสร้างมุมมองใหม่ ๆ โดยใช้ กรีน (Green) หรือ สิ่งแวดล้อม เป็นแกนหลักในการกำหนดนโยบายเพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเมกะเทรนด์ของโลก เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยั่งยืนเพื่อลูกหลานไทย (Sustainable Country for all Gen) โดยเน้นไปที่การสร้างเศรษฐกิจสีเขียว พลังงานสะอาด เมืองสีเขียว สิ่งแวดล้อมสีเขียว ท่องเที่ยวยั่งยืน อาหารแห่งอนาคต เกษตรสีเขียว สาธารณสุขเชิงป้องกันและการเมืองสร้างสรรค์

นายวราวุธ กล่าวว่า จะต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนวิธีคิดของทุกภาคส่วนให้เท่าทันกับเมกะเทรนด์และเปลี่ยนวิธีทำด้วยการขยายศักยภาพของคนไทยส่งเสริมให้ปราชญ์ชุมชนการเกษตรถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาเป็นผู้นำในการพัฒนาคนและประเทศที่สำคัญเด็กไทยคนไทยต้องพูดภาษาอังกฤษได้เพื่อการทำงานในเวทีนานาชาติรวมถึงทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งความหวังและโอกาสสำหรับทุกคนจึงเป็นที่มาของแคมเปญ “ว้าวไทยแลนด์” หรือ WOW มาจากคำว่า Wealth, Opportunity and Welfare For All คือ การสร้างความมั่งคั่งสร้างโอกาสและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อประชาชน โดยที่ครอบคลุมและทั่วถึงคนไทยทั้ง 4 กลุ่มประกอบด้วย ประชาชนเข้มแข็ง เกษตรกรแข่งขันได้ ธุรกิจขยับขยายและคนไทยแข็งแรง

นายวราวุธ กล่าวว่า 10 นโยบายพรรคชาติไทยพัฒนาที่จะใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งปี 2566 พร้อมกันทั่วประเทศประกอบด้วย 1.รัฐธรรมนูญประชาชน บรรหารโมเดลปี 40 เราทำสำเร็จมาแล้ว โดยเป็นจุดยืนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยกลไกของสภาร่างรัฐธรรมนูญที่พรรคชาติไทยเคยทำสำเร็จมาแล้วในสมัยของนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี 2.เกษตรกรรุ่นใหม่ขายคาร์บอนเครดิตได้ 3.แจกพันธุ์ข้าวฟรีทั่วประเทศ 60 ล้านไร่เพื่อลดต้นทุนและยกระดับผลผลิตให้มีคุณภาพมากขึ้น 4.ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรทั่วประเทศหน่วยละ 2 บาท 5.สานต่อระบบบาดาลขนาดใหญ่ทุกตำบลน้ำสะอาดทุกหมู่บ้าน 6.งบลงทุนท้องถิ่น 10 ล้านบาท 7.เรียนในสิ่งที่ใช่ ใช้ในสิ่งที่เรียน ปรับปรุงการเรียนการสอนพัฒนาทักษะวิชาชีพให้นักเรียนที่จบม.6 หรือปวช. สามารถออกมามีงานมีรายได้รองรับ 8.สุขภาพดีมีเงินคืน 3,000 บาทสวัสดิการอัพเกรดได้ 9.สร้างงานสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการเดือนละ 3,000 บาท 10.ระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงเท่าเทียม

นายวราวุธ กล่าวว่า ทั้ง 10 นโยบายในข้างต้นเป็นแนวทางนโยบายของพรรคชาติไทยพัฒนาที่จะนำไปใช้หาเสียงและติดตั้งป้ายทั่วประเทศนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอนโยบายรายย่อยที่มาจากการลงพื้นที่”รับฟังทำจริง” และเป็นนโยบายที่ตรงตามความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง โดยทั้งหมดจะถูกนำเสนอผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคในคราวต่อไป และเชื่อมั่นว่าประชาชนจะตอบรับทุกนโยบายของพรรคเป็นอย่างดี

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการประชุมใหญ่ของพรรค ชทพ.ครั้งนี้ นอกจากแกนนำพรรค กรรมการบริหารพรรค ส.ส. ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. และสมาชิกพรรคที่เข้าร่วมประชุม ยังพบว่า นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ สส.กทม.พรรคก้าวไกล ที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าจะมาร่วมงานกับพรรค ชทพ. มาร่วมสังเกตการณ์ด้วย.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password