“โฆษกรัฐบาล” แจงวิธีและขั้นตอนใช้บัตรทอง 30 บาท รักษาทุกที่

โฆษกรัฐบาล “ชัย วัชรงค์” เร่งพีอาร์วิธีและขั้นตอนใช้บัตรทอง 30 บาทรักษาทุกที่ นำร่อง 4 จังหวัดแรก ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว เชื่อคนไทยเข้าถึงระบบระบบสาธารณสุขแน่ เผย! มี.ค.นี้ จ่อขยายเพิ่มอีก 8 จังหวัด

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้า โครงการ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ที่รัฐบาลได้ขยายสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง 30 บาท) เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา นำร่องใน 4 จังหวัด คือ จ.แพร่ ร้อยเอ็ด เพชรบุรี และ จ.นราธิวาส ว่า ผู้ป่วยสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวเพื่อเข้ารับการรักษาได้ (ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว) ที่หน่วยบริการทุกแห่งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชน พร้อมปรับระบบ พัฒนาระบบบริการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลสุขภาพ อำนวยความสะดวก ยกระดับการส่งเสริมสุขภาพ เพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขที่ให้ความสำคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการรับบริการสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยและส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค โดยมีวิธีและขั้นตอนการเข้ารับบริการ ตามแนวทางของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดังนี้

ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ยื่นแสดงตนต่อหน่วยบริการทุกแห่งที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งการ Walk-in หรือ นัดคิวออนไลน์ผ่านแอป-ไลน์หมอพร้อม (กรณีเด็กเล็ก ใช้สูติบัตรพร้อมบัตรประชาชนผู้ปกครอง)

รับการดูแลและรักษาตามขั้นตอนของแต่ละหน่วยบริการ และเมื่อรับบริการเสร็จ ระบบจะบันทึกประวัติการรับบริการโดยอัตโนมัติ

กรณีที่ผู้ป่วยต้องรับยา สามารถเลือกรับยาได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ ห้องจ่ายยาของโรงพยาบาล ร้านยาใกล้บ้าน หรือ ส่งยาทางไปรษณีย์

กรณีผู้ป่วยเดิมและมีนัดรับบริการกับทางหน่วยบริการอยู่แล้ว ให้เข้ารับบริการ ณ จุดที่นัดหมายได้เลย (ไม่ต้องทำการตรวจสอบสิทธิและยืนยันตัวตนก่อนเข้ารับบริการ โดยเปลี่ยนเป็น “การยืนยันตัวตนหลังรับบริการ” เมื่อผู้ป่วยรับบริการสิ้นสุดที่จุดใด ยืนยันตัวตนที่จุดนั้นได้เลย)

กรณีที่เกิดภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติถึงแก่ชีวิต สามารถใช้สิทธิ UCEP (Universal Coverage for Emergency Patients) เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ ซึ่งเป็นสิทธิการรักษาตามนโยบายรัฐบาลเพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิตให้สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนที่ใกล้ที่สุดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จนพ้นวิกฤตหรือสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย โดยยื่นบัตรประชาชน และแจ้งใช้สิทธิ UCEP.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password