ปธ.สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ พร้อม ปฏิบัติตาม พ.ร.ก.ป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ยืนยัน ธนาคารสมาชิกสมาคมสถาบันการเงินของรัฐพร้อมดำเนินการ ตาม พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (The Government Financial Institutions Association : GFA) เปิดเผยว่า ธนาคารสมาชิกสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ พร้อมดำเนินการตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยเฉพาะสถาบันการเงินของรัฐ 4 แห่งที่มีธุรกรรมด้านเงินฝากประกอบด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ไอแบงก์) จะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ

การเปิดเผย หรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ บัญชีและธุรกรรมของลูกค้าที่เกี่ยวข้องหากพบเหตุอันควรสงสัย หรือ ได้รับข้อมูลจากระบบ หรือ กระบวนการ รวมถึงระงับธุรกรรมนั้นไว้ทันที เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่พบเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับแจ้ง พร้อมให้เปิดเผยข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ และแจ้งให้ผู้เสียหายไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภายใน 72 ชั่วโมง เพื่อเป็นหลักฐาน

นอกจากนี้ยังพร้อมให้ความร่วมมือในการเร่งดำเนินการระงับการทำธุรกรรมเป็นการชั่วคราว หากได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่าบัญชีเงินฝากหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเข้าข่ายเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบหรือกระบวนการเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้ระงับการทำธุรกรรมดังกล่าวไว้ทันที และหากไม่มีคำสั่งให้ระงับการทำธุรกรรมไว้ต่อไปภายในระยะเวลาดังกล่าว สถาบันการเงินพร้อมยกเลิกการระงับการทำธุรกรรมนั้นต่อไป

ทั้งนี้ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เชื่อว่า พ.ร.ก.ที่ออกมานั้นจะส่งผลดีต่อประชาชน และสามารถลดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดหรือสงสัยว่าจะเป็นเหตุให้มีการกระทำความผิด สามารถแจ้งที่ศูนย์ Hot line ของสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาของสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่ง หรือ ผ่านทาง Call Center, Line@, Facebook, Website และ Mobile Application

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password