บสย.ส่ง 2 มาตรการของขวัญปีใหม่ ช่วย SMEs ตัวเบา  

บสย.รับลูกมติ ครม. ประกาศเดินหน้า “มอบของขวัญปีใหม่” ให้ผู้ประกอบเอสเอ็มอี ผ่าน 2 มาตรการเด่น “ยกเว้นค่าค้ำประกันเงินกู้ – มาตรการ 3 สี ลดภาระหนี้” พร้อมขยายวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ PSG 10 เพิ่มอีก 3.25 พันล้านบาท

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ตามมติ ครม.อนุมัติมาตรการของขวัญ 2567  ในส่วนของ บสย. รวม 2 มาตรการ คือ 1. ยกเว้นค่าดำเนินการค้ำประกันสินเชื่อในโครงการยกเว้นค่าดำเนินการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme (PGS 10) และ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ BI 7  สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ส่งคำขอตั้งแต่ 1-31 มกราคม 2567

 2. โครงการ บสย. พร้อมช่วย เพื่อลดภาระหนี้ให้กับลูกหนี้ บสย. หรือ มาตรการ 3 สี โดยให้ลูกหนี้ บสย. เข้าโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับ บสย. สามารถตัดเงินต้นได้ทั้งจำนวนของยอดหนี้ชำระ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0  ทั้งนี้ บสย. ยังได้รับอนุมัติการขยายวงเงินค้ำประกันสินเชื่อในโครงการ PGS 10  วงเงินเพิ่มเติมอีก 3,250 ล้านบาท โดยจะนำมาใช้ในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ ช่วยผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password