คลังย้ำ!ไร้นโยบายเก็บภาษีตลาดหุ้น ยันอยากเห็น 4 ทิศทางของตลาดหลักทรัพย์ไทย

เลขาฯคลัง แถลงชัด! ไม่มีนโยบายเก็บภาษีตลาดหุ้น ทั้งในแง่ธุรกรรมการขายหุ้นและภาษีกำไรจากการขายหุ้น ย้ำ! รัฐบาลอยากเห็น 4 จุดยืนของตลาดหลักทรัพย์ ดึงทั้งนักลงทุนและบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการ รมว.คลัง แถลงความชัดเจนในประเด็นการจัดเก็บภาษีในตลาดหุ้น โดยย้ำว่า รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง ไม่มีนโยบายเก็บภาษีจากธุรกรรมการขายหุ้น (FTT) และภาษีกำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain Tax) ขอให้นักลงทุนในตลาดหุ้นไทยมีความสบายใจ และจะได้วางแผนระยะยาวในการลงทุนได้

ทั้งนี้ รัฐบาลอยากเห็นตลาดหลักทรัพย์ไทย (1) มีสภาพคล่องสูง ไม่อยากเห็นตลาดฯที่มีความซบเซา ไม่กระชุ่มกระชวย และ (2) ต้องการตลาดหลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อขายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ อีกทั้ง (3) ยังอยากเห็นตลาดหลักทรัพย์ไทยมีความน่าดึงดูด ทั้งในกลุ่มนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุน และบริษัทที่จะเข้ามาจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของไทย

โดยในส่วนของนักลงทุนฯ ตลาดหลักทรัพย์ของไทยจะต้องมีความน่าสนใจและดึงดูดนักลงทุน รวมถึงมีความสามารถในการแข่งขันได้ และมีกฎระเบียบที่ผ่อนปรน เอื้อต่อการลงทุน สำหรับ ด้านการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย เราต้องเห็นตลาดหลักทรัพย์ไทยดึงดูดบริษัทต่างๆ ในระดับโลกเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย สามารถแข่งขันได้และมีความเป็นสากล โดยเฉพาะแข่งขันกับตลาดสิงคโปร์ได้ 

“ประเด็นสุดท้าย (4) เราอยากเห็นตลาดหลักทรัพย์ไทย มีต้นทุนในการระดมทุนที่ต่ำและอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ ซึ่งถือเป็นอิฐก้อนแรกของระบบเศรษฐกิจของประเทศ หากต้นทุนระดมทุนต่ำ จะทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนฯต่ำไปด้วย นั่นหมายถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการจ้างงาน ส่งผลทำให้ขนาดเศรษฐกิจของประเทศใหญ่ขึ้น” เลขานุการ รมว.คลัง ย้ำ และว่า รัฐบาลไทยอยากเห็นทิศทางของตลาดหลักทรัพย์ไทยมุ่งไปยัง 4 เป้าหมายหลักข้างต้น.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password