บ้านปูเสนอขายหุ้นกู้ 3 รุ่น เครดิต A+/Stable ผลตอบแทน 3.10 – 4.10% ต่อปี จองซื้อวันที่ 2-3 และ 7 มีนาคม 2566

บ้านปู ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายระดับนานาชาติเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (Public Offering) 3 รุ่น ผ่านสถาบันการเงิน 4 แห่ง หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับเครดิตจากทริสเรทติ้ง ระดับA+ แนวโน้ม “คงที่” สะท้อนความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ตลอดจนการมีกระแสเงินสดที่ค่อนข้างแน่นอนจากธุรกิจผลิตไฟฟ้ารวมถึงความก้าวหน้าของการเปลี่ยนผ่านธุรกิจไปสู่การเป็นผู้ผลิตพลังงานที่สะอาดยิ่งขึ้นภายใต้กลยุทธ์ “Greener & Smarter”

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ้านปู กล่าวว่า “บ้านปูได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรียบร้อยแล้ว โดยหุ้นกู้ที่จะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไปมีจำนวน 3 รุ่น คือ รุ่นอายุ 5 ปี อัตราผลตอบแทนระหว่าง 3.10-3.30% รุ่นอายุ 7 ปี อัตราผลตอบแทนระหว่าง 3.60-3.80 % และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราผลตอบแทนระหว่าง 3.90-4.10% โดยบริษัทฯ จะแจ้งอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 2-3 และ 7 มีนาคม 2566 ผ่าน 4 สถาบันการเงิน ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ผ่านช่องทางสาขา ระบบออนไลน์ และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ”

บริษัทฯ เป็นผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานระดับภูมิภาค มีศักยภาพในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter จึงมั่นใจว่าการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา และเชื่อว่า หุ้นกู้บ้านปูจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ลงทุนต้องการลงทุนในกิจการที่มีความมั่นคง และต้องการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้” นางสมฤดีเสริม

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2565 เติบโตต่อเนื่อง ทั้งจากความต้องการพลังงานที่ขยายตัวและแนวโน้มราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขยายพอร์ตธุรกิจพลังงานที่สะอาดมากขึ้นและเทคโนโลยีพลังงานตามกลยุทธ์ Greener &Smarter รวมถึงการลงทุนในธุรกิจ New S- Curve ทั้งที่เกี่ยวเนื่องและนอกเหนือจากอุตสาหกรรมพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี (Tech Enabler)

โดยล่าสุด บ้านปู เน็กซ์ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อการลงทุนในสัดส่วน 25% ในบริษัท อัลโต้เทค โกลบอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม IoT สำหรับจัดการระบบการใช้พลังงานในอาคารและโรงแรม เพื่อต่อยอดโซลูชันเทคโนโลยีพลังงานสะอาด และลงทุนในกองทุน Smart City Fund II ของ Eurazeo ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานรูปแบบใหม่และเทคโนโลยีสำหรับภาคอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าดำเนินการภายใต้หลัก ESG ที่ยึดถืออย่างแข็งขันมาโดยตลอด โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัล Sustainability Awards of Honor จากเวที SET Awards ประจำปี 2565 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 โดยรางวัลดังกล่าวได้มอบให้กับองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนในระดับยอดเยี่ยมต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) หรือ THIS ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ระดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 อีกทั้งได้รับคะแนนประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสูงสุดใน 3 มิติ ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการสะท้อนภาพการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG และตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการส่งมอบ “อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน (Smarter Energy for Sustainability)”

ปี 2566 บ้านปูยังคงมุ่งนำเสนอโซลูชันด้านพลังงานที่ดีที่สุด ต่อยอดระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มบ้านปู (Banpu Ecosystem) ให้แข็งแกร่งและขยายการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อคงความเป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ โดยเดินหน้าเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กร (Banpu Transformation) ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter ประกอบด้วย 2 มิติหลัก คือ

1) การเพิ่มสัดส่วนพอร์ตฟอลิโอพลังงานที่สะอาดขึ้น และเทคโนโลยีพลังงาน และ

2) การเดินหน้าขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ (Digital Transformation) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร รวมทั้งนำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บ้านปูยังเสริมแกร่งกลยุทธ์ด้วยแนวความคิดหลักในการทำงาน 3A คือ Augmentation การต่อยอดเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ Acceleration การเร่งการเติบโตและขยายธุรกิจให้เร็วขึ้น และ Antifragile ความสามารถในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที ความพร้อมในการป้องกันความเสี่ยง และ

ความสามารถในการหาโอกาสจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทุกการขับเคลื่อนของบ้านปู มุ่งหวังให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เข้าถึงโซลูชันพลังงานดีที่สุด เพื่อสร้างคุณค่ายั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password