สรรพสามิตปรับลดอัตราภาษี ‘ไวน์ สุราแช่ สถานบริการ’ กระตุ้นการท่องเที่ยวและใช้จ่าย

กรมสรรพสามิตเดินหน้าปรับลดภาษีไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ รวมถึงสถานบันเทิง หนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวของต่างชาติ พร้อมนำนวัตกรรมการจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี “ดร.เอกนิติ” เผย! อัตราภาษีใหม่มีผลแค่ 1 ปี เป้าหมายเพื่อความเป็นสากล หนุนการท่องเที่ยว และเพิ่มยอดใช้จ่ายในภาพรวม เริ่มวันนี้ (23) คาดผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น ทำให้รายได้จัดเก็บภาษีไวน์เพิ่มจาก 1.5 พันล้านเป็นเป็น 2.5 พันล้านบาทเป็นอย่างต่ำ

ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย ตามที่ กรมสรรพสามิต ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ได้เสนอ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 นั้น ล่าสุด ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ โดยการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิต ไวน์ สุราแช่ และสถานบริการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศและภาพลักษณ์การเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว (Tourist Destination) หรือเป็นศูนย์กลาง (Hub)ด้านร้านอาหารและภัตตาคารที่มีคุณภาพ สร้างทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคและเสริมจุดแข็งด้านราคาในระดับภูมิภาค นำไปสู่การเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยทุกระดับ และเพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงให้แวะเวียนมาเที่ยวและใช้จ่ายกันได้อย่างยั่งยืน มีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียดการจัดเก็บอัตราภาษี ดังนี้

ไวน์และฟรุตไวน์ :

ไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น เดิมเก็บภาษีตามมูลค่า ราคาขายปลีกแนะนำเกิน 1,000 บาท ที่ 10% และราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 1,000 บาท ที่ 0% ปรับเป็นจัดเก็บอัตราเดียวที่ 5% และปรับลดอัตราภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล์ จาก 1,500 บาทต่อลิตรที่ 100 ดีกรี เหลือ 1,000 บาทต่อลิตรที่ 100 ดีกรี

ฟรุตไวน์ หรือสุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่น หรือไวน์องุ่น เดิมเก็บภาษีตามมูลค่า ราคาขายปลีกแนะนำเกิน 1,000 บาท ที่ 10% และราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 1,000 บาท ที่ 0% ปรับลดเหลือ 0 % ทั้งหมด และอัตราภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล์ เป็นอัตราเดิม 900 บาทต่อลิตรที่ 100 ดีกรี

สุราแช่ :

สุราแช่พื้นเมือง เช่น อุ กะแช่ สาโท ที่มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 7 ดีกรี  เดิมเก็บภาษีตามมูลค่า ที่ 10% ปรับลดเหลือ 0% ขณะที่ภาษีตามปริมาณเก็บในอัตราเท่าเดิม 150 บาทต่อลิตรแอลกอฮอล์ที่ 100 ดีกรี

สุราแช่ที่มีสุรากลั่นผสมและมีแอลกอฮอล์เกิน 7 ดีกรี  ให้เก็บภาษีตามมูลค่า ที่ 10% เท่าเดิม และปรับขึ้นภาษีตามปริมาณจากเดิม 150 บาทต่อลิตรที่ 100 ดีกรี เป็น 255 บาทต่อลิตรแอลกอฮอล์ที่ 100 ดีกรี

สถานบริการ :

สถานบริการ หรือหย่อนใจ อาทิ ไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับบาร์ ค็อกเทลเลาจน์ ฯลฯ นั้น มีการปรับลดอัตราภาษีจาก 10% เป็น 5% ของรายรับ ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึง 31 ธันวาคม 2567

การปรับปรุงโครงสร้างการจัดเก็บภาษีอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุราแช่นั้น จะส่งผลทำให้ราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความเหมาะสม เป็นสากล และช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยว และการใช้จ่ายในภาพรวมของประเทศ เนื่องจากเป็นมาตรการที่จูงใจด้านราคาเพื่อให้เกิดการบริโภคของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในการใช้จ่ายซื้อสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายแห่งการท่องเที่ยวและใช้เวลาท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้น สำหรับในส่วนของการปรับลดอัตราภาษีให้สถานบริการ จะเป็นมาตรการระยะสั้น มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการกิจการสถานบริการที่ได้รับผลกระทบจากโควิดได้กลับมาฟื้นตัว และส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นอธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวและว่า…

กรมสรรพสามิตเดินหน้ายกระดับการบริการที่ตรงใจ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามายกระดับการชำระภาษีให้มีความสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งจะมีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลดขั้นตอน ลดเอกสาร เพื่อสร้างความเป็นสากลตามยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิตในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล สร้างมาตรฐานสากล เดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน

ก่อนหน้านี้ อธิบดีกรมสรรพสามิต ให้สัมภาษณ์ว่า การจัดเก็บรายได้จากภาษีไวน์ฯตามอัตราภาษีเดิม เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการมักจะหลีกเลี่ยงภาษี ทำให้การจัดเก็บรายได้ภาษีไวน์แต่ละปีอยู่ที่ 1,500 ล้านบาท แต่การปรับลดอัตราภาษีไวน์ในครั้งนี้ เชื่อว่าอัตราภาษีที่ถูกลงจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเหล่านั้น เข้าสู่ระบบภาษี และจะทำให้กรมสรรพสามิตมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password