คมนาคมจี้หน่วยงานรัฐเร่งตอบโจทย์เอกชนด้านขนส่งฯตามมาตราฐานของ  “ราชรถยิ้ม”

รมช.คมนาคม  เน้นย้ำให้หน่วยงานรัฐเร่งดำเนินการตอบสนองเอกชนในการต่อเรือ  การขนส่งสินค้า  เพื่อสร้างมาตราฐานของ  “ราชรถยิ้ม

นางมนพร  เจริญศรี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  กล่าวว่า  ได้ลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อตรวจเยื่ยมการทำงานของหน่วยงานทางน้ำโดยเฉพาะท่าเรืออเนกกประสงค์ดอนสัก (แหลมเทวดา) ตรวจเยี่ยมท่าเรือบริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) ตรวจเยี่ยมท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด  และได้เดินทางไปสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  ที่หาดทรายรี  จังหวัดชุมพร  เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงานที่รับผิดชอบทางน้ำ   

รมช.คมนาคม ย้ำว่า ในปัจจุบันกระทรวงคมนาคมมีนโยบายในการพัฒนาท่าเรือต่าง  เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมทั้งยกระดับความปลอดภัยในการคมนาคมทางน้ำ  และในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ  ของหน่วยงานที่รับผิด ไม่ว่าข้อเสนอแนะในการนำไปพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำให้ คน เรือ และท่าเทียบเรือมีความปลอดดภัย  เพื่อสนับสนุนภาคการขนส่งของประเทศให้มีความเข็มแข็ง เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้           

และที่สำคัญขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จะให้ความสะดวกกับประชาชน ทั้งนักท่องเที่ยว เอกชน ในการตอบสนองงานอย่าให้ล่าช้า  ไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการต่อเรือ  หรือเรื่องอื่น  ๆ  ขอให้ข้าราชการของกระทรวงคมนาคมดำเนินงานราชการอย่าง “ราชรถยิ้ม” มีความโปร่งใส  รวดเร็ว  เพื่อพัฒนาประเทศไปด้วยกันตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี 

“โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพาณิชย์นาวีให้เชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่น ๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า  รวมถึงกิจการที่เกี่ยวเนื่อง  เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง  ถ้าสามารถทำอย่างนี้ได้ก็จะส่งผลต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทยและของทั่วโลกได้”  รมช.คมนาคม กล่าว.   

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password