ส.อ.ท.เผยยอดผลิตรถยนต์ เดือน ธ.ค.65 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.75

ส.อ.ท.เผย ยอดผลิตรถยนต์ เดือนธันวาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น158,606 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.75 ขายในประเทศจำนวน 82,799 คัน ลดลงร้อยละ 9.02 ส่งออกจำนวน 111,605 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.17

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์ เดือนธันวาคม 2565 ว่า จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนธันวาคม 2565 มีทั้งสิ้น 158,606 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2564 ร้อยละ 2.75 เพิ่มขึ้นเพราะได้รับชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ของรถยนต์หลายรุ่นดีขึ้น จึงผลิตเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.53 เท่ากับร้อยละ 54.07 ของยอดผลิต แต่ผลิตเพื่อขายในประเทศลดลงร้อยละ 5.13 เพราะขาดชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ของรถยนต์บางรุ่น และเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2565 ร้อยละ 16.59

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม – ธันวาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,883,515 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2564 ร้อยละ 11.73

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนธันวาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 82,799 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2564 ร้อยละ 9.02 ลดลงเพราะผลิตลดลงจากการขาดชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ของรถยนต์บางรุ่นและปัญหาน้ำท่วมบางพื้นที่ ทั้งๆที่เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามากว่าสิบล้านคน มีการลงทุนการจ้างงานเพิ่มขึ้นตลอด แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2565 ร้อยละ 21.26

ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 144,445 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2564 ร้อยละ 4.38 และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2565 ร้อยละ 0.62

ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2565 รถยนต์มียอดขาย 849,388 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ในระยะเวลาเดียวกันร้อยละ 11.89 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,792,016 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2564 ร้อยละ 11.55

เดือนธันวาคม 2565 ส่งออกได้ 111,605 คัน สูงสุดในรอบสามปีเก้าเดือน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2564 ร้อยละ 10.17 โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 4.28 ทำให้การส่งออกรถยนต์ปีที่แล้วทะลุหนึ่งล้านคันอีกครั้งหนึ่งตามเป้าที่ตั้งไว้ตอนต้นปี 2565 ด้วย 1,000,256 คัน ด้วยการผลิตส่งออกเพิ่มขึ้นในกลุ่มรถยนต์นั่ง เดือนธันวาคมจึงส่งออกเพิ่มขึ้นในตลาดเอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกาอเมริกากลางและอเมริกาใต้ อย่างไรก็ตามยังคงมีปัญหาการขาดพื้นที่จอดรถยนต์ในเรือขนส่งรถยนต์ แต่ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2565 ร้อยละ 26.85 และมีมูลค่าการส่งออก 65,993.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2564 ร้อยละ 8.21

ส่วนยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท BEV เดือนธันวาคม 2565 จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 2,680 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคมปีที่แล้วร้อยละ 458.33 ยานยนต์ประเภทไฟฟ้า HEV จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 4,098 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคมปีที่แล้วร้อยละ 82.46 ยานยนต์ประเภทไฟฟ้า PHEV จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 679 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคมปีที่แล้วร้อยละ 22.78

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password