“สุริยะ” โรดโชว์ญี่ปุ่นเจาะกลุ่มทุนอุตฯยานยนต์

“สุริยะ” นำทัพโรดโชว์ ดึงนักลงทุนญี่ปุ่น เจาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ พร้อมหารือ METI ตอกย้ำศักยภาพการเป็นฐานการผลิตของไทย

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2566 มีกำหนดเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น ณ เมืองอิชิกาวะ (Ishikawa) พร้อมด้วยนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เพื่อร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอิชิกาวะ (Ishikawa) และกระทรวงอุตสาหกรรม

รวมทั้งมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดอิชิกาวะ ด้านความร่วมมือเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างโอกาสที่ดีในการกระชับความสัมพันธ์และผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการ SMEs ไทยและญี่ปุ่น โดยเฉพาะผู้ประกอบการจากจังหวัดอิชิกาวะภายใต้แนวคิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือ โอทาไก (OTAGAI) เพื่อต่อยอดสู่การขยายความร่วมมือและยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่าย
ของหน่วยงานที่ดำเนินการด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ของไทยและญี่ปุ่น

นอกจากนี้ จะมีการประชุมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (METI) ของญี่ปุ่น เพื่อเชิญชวนภาคเอกชนญี่ปุ่นขนาดใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายของประเทศไทย อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ดิจิทัล สุขภาพและการแพทย์ กลุ่ม BCG และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในพื้นที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

“การเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้ ถือเป็นการเยือนญี่ปุ่นครั้งแรกของปี 2566 และเป็นการต่อยอดขยายผลการประชุมหารือร่วมกับนายฮากิอูดะ โคอิจิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ที่ประเทศไทยเมื่อช่วงปลายปี 2565 ที่ผ่านมา ตอกย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) อย่างรอบด้านกับญี่ปุ่น และหารือแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ในมิติ เศรษฐกิจที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับทวิภาคี อนุภูมิภาคและภูมิภาค สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของทั้งสองฝ่าย โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และแบตเตอรี่ และอุตสาหกรรม R&B ที่คาดว่าจะสามารถดึงดูดการลงทุนเข้าประเทศได้กว่า 1 หมื่นล้านบาท” นายสุริยะ กล่าว

ทั้งนี้ ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อภาคอุตสาหกรรม และเป็นประเทศที่ลงทุนในไทยมากเป็นอันดับหนึ่งมาอย่างยาวนาน ซึ่งรัฐบาลไทยมุ่งมั่นเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจในไทยสำหรับเอกชนญี่ปุ่นตามคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากภาคเอกชนญี่ปุ่น โดยไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยและมองหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ทั้งสองประเทศจะได้ประโยชน์ร่วมกัน

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password