แรงงาน สั่ง”เดอะวัน ประกันภัย”จ่ายค่าเลิกจ้างให้พนง.ภายใน28ก.พ.นี้

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกคำสั่งให้ บ. เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จ่ายค่าจ้างค้างจ่าย ค่าชดเชย และเงินแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างรวม 354 คน รวมเป็นเงิน 82.6 ล้านบาท ภายใน 28 ก.พ.65

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 16 – 27 ธันวาคม 2564 นายอเนก โพธิ์ศรี กับ พวกรวม 354 คน ได้ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่า บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) นายจ้างเลิกจ้าง โดยค้างจ่ายค่าจ้างของการทำงานวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2564 ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ในปีที่เลิกจ้าง ค่าชดเชย และ เงินแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ซึ่งนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้มีความห่วงใยลูกจ้างกลุ่มนี้ โดยให้เร่งรัดดำเนินการโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้พนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ได้สอบสวนข้อเท็จจริง และ พยานหลักฐานที่ปรากฏแล้ว มีคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ที่ 2/2565 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565 สั่งให้บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยกองทุนประกันวินาศภัย ในฐานะผู้ชำระบัญชี นายจ้าง จ่ายค่าจ้างของการทำงานวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 1,012,446.90 บาท ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีในปีที่เลิกจ้าง เป็นเงิน 1,770,327.46 บาท ค่าชดเชย 64,715,348 บาท และเงินแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 15,186,703.50 บาท ให้กับลูกจ้าง 354 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82,684,825.86 บาท

โดยในวันที่ 14 มกราคม 2565 พนักงานตรวจแรงงาน ได้นำคำสั่งฯ ไปปิดที่สำนักงานใหญ่ของ บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และนำคำสั่งฯ ไปส่งมอบให้กองทุนประกันวินาศภัย ในฐานะผู้ชำระบัญและ ไม่นำคดีไปสู่ศาล (เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าได้ทราบคำสั่ง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะเป็นทนายความแทนนายอเนก โพธิ์ศรี กับพวก ฟ้องคดีกับนายจ้างเพื่อบังคับให้ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานต่อศาลแรงงานกลาง และให้ลูกจ้างมายื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนก่อน พร้อมทั้งดำเนินคดีอาญานายจ้างฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password