สรรพสามิตชี้! ยอดจับสินค้าผิดกม.ช่วงส่งท้ายปีเก่าพุ่งกว่า 4 ล.

โฆษกสรรพสามิต แจงผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายฯ ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พบการกระทำผิด จำนวน 239คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 4.18 ล้านบาท โดยบุหรี่และเหล้าเถื่อนยังคงนำห่าง

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ช่วงที่ผ่านมากรมสรรพสามิตได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต

โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใสและ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพ ของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 – 6 มกราคม 2565 พบว่า มีการกระทำผิด จำนวน 239 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 4.18 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 128 คดี ค่าปรับ 1.07 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 89 คดี ค่าปรับ 2.32 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 6 คดี ค่าปรับ 0.12 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 3 คดี ค่าปรับ 0.04ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 2 คดี ค่าปรับ 0.08 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 5 คดี ค่าปรับ 0.10 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 6 คดี ค่าปรับ 0.45 ล้านบาท 

โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 728.020 ลิตร ยาสูบ จำนวน 12,307 ซอง ไพ่ จำนวน 511 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 1,140.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 4,834 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 8 คัน 

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 6 มกราคม 2565 พบว่า มีการกระทำผิด จำนวน 7,010 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 141.37 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 3,640 คดี ค่าปรับ 30.74 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 2,540 คดี ค่าปรับ 73.83 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 100 คดี ค่าปรับ 1.28 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 171 คดี ค่าปรับ 14.47 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 34 คดี ค่าปรับ 1.40 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 376 คดี ค่าปรับ จำนวน 8.35 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 149 คดี ค่าปรับ 11.30 ล้านบาท

โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 49,479.201 ลิตร ยาสูบ จำนวน 1,676,130 ซอง ไพ่ จำนวน 5,678 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 434,158.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 65,406 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 456 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ” โฆษกกรมสรรพสามิต ย้ำ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password