ธอส.สนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เข้าพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการ “ธอส. สนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ธอส. ได้เข้าพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการ “ธอส. สนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาได้ก่อตั้งมาแล้วกว่า 36 ปี มีภารกิจในการดำเนินงานสืบสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อพัฒนาสงเคราะห์ และช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนดำเนินการอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติเป็นส่วนรวม โดยสอดคล้องกับนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคาร ในการดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

 โดยในโอกาสนี้ ธอส. ได้มอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิชัยพัฒนา โดย ธอส. ได้เข้าหารือ ณ มูลนิธิชัยพัฒนา เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร .

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password