ซีพี ออลล์ ร่วมอนุรักษ์ท้องทะเล จัดกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี 67

ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดกิจกรรมวันทะเลโลก (World Oceans Day) ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด ‘Awaken New Depths : ปลุกกระแส แก้วิกฤตมหาสมุทร’

ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ นำทีมพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 และหน่วยงานภายในสังกัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดภูเก็ต เทศบาลป่าตอง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมวันทะเลโลก (World Oceans Day) ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด ‘Awaken New Depths : ปลุกกระแส แก้วิกฤตมหาสมุทร’ ณ บริเวณสวนสาธารณะโลมา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลก หันมาใส่ใจร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล ปลุกจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงความสมบูรณ์ คืนความสวยงามให้ชายหาดและท้องทะเล สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในด้านสิ่งแวดล้อม สามารถยกระดับพื้นที่การท่องเที่ยวทางทะเลให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

ภายในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน และกลุ่มอาสาสมัครนักดำน้ำ รวมกว่า 600 คน กิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการวันทะเลโลก รณรงค์การจัดการขยะทะเล ปล่อยเต่าตนุ จำนวน 15 ตัว ปลูกป่าชายหาด โดยปลูกต้นจิกทะเล จำนวน 60 ต้น กิจกรรมดำน้ำเก็บขยะในแนวปะการัง รณรงค์ประชาสัมพันธ์เก็บขยะบริเวณชายหาดและทำความสะอาดชายหาด คัดแยกขยะตามแบบบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ICC Card ขยะที่คัดแยกประกอบด้วย ขยะอินทรีย์ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก และเศษเครื่องมือประมงฯ น้ำหนักขยะรวม 384.36 กิโลกรัม

ที่ผ่านมา ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ได้นำทีมพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ลงพื้นที่ร่วมกับชุมชน องค์กรอนุรักษ์และส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในการทำกิจกรรมอนุรักษ์ทางทะเลและพื้นที่ชายฝั่ง ตามนโยบาย 7 Go Green ของซีพี ออลล์ อาทิ ร่วมเกาะสมุย เก็บขยะริมหาด ในโครงการรักษ์เกาะ 24 ชม. “ลองหลงลงเล@สมุย”, ร่วมกับชุมชนเกาะล้านและองค์กรต่างๆ เก็บกู้อวนบริเวณสะพานหาดแสม เกาะล้าน, ร่วมกับ 10 องค์กรท้องถิ่นภาคประชาสังคมเกาะพะงัน จัดกิจกรรมเก็บขยะทางทะเลและชายฝั่งเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันทะเลโลก ที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี,ร่วมกับร่วมกับชมรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ ( PhaNgan Sea Guardian ) และ Kong Gang Diving สร้างนักดำน้ำหัวใจอนุรักษ์ท้องทะเลไทย ที่อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เป็นต้น ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ พร้อมร่วมแรงร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามปณิธานองค์กร “Giving and Sharing”.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password