สรรพสามิตภาคที่ 6 มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ‘เก่ง ดี มีความสุข’

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 จัดโครงการตรวจเช็คความเครียดและประสิทธิภาพการทำงานของหลอดเลือด โดยเครื่องไบโอฟีดแบ็ค หวังพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในสังกัดให้เก่ง ดี มีความสุข

นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 จัดโครงการตรวจเช็คความเครียดและประสิทธิภาพการทำงานของหลอดเลือด โดยเครื่องไบโอฟีดแบ็ค (biofeedback) เครื่องคัดกรองสภาวะสุขภาพจิต ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อดูแลสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็น หนึ่งในกิจกรรม เก่ง ดี มีสุข ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก กรมสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 พิษณุโลก จัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ภาณุ คูวุฒยากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก นายชูพงษ์ สังข์ผลิพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 และแพทย์หญิงนุชจรี ไม้จันทร์ดี นายแพทย์ชำนาญการศูนย์อนามัยที่ 2 มาร่วมตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password