นายกฯนำมอบสิทธิเช่าที่ราชพัสดุ ‘ธนารักษ์เอื้อราษฎร์’ ให้ชาวอุดรฯ

“นายกฯเศรษฐา – จุลพันธ์” นำทีม ก.คลัง และกรมธนารักษ์ ขับเคลื่อนโครงการ “ธนารักษ์เอื้อราษฎร์” หวังลดปมความเหลื่อมล้ำในสังคม เพิ่มคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย และที่ทำกิน พ่วงแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่รัฐ รอบนี้ มอบรับรองสิทธิด้วยการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ ที่ จ.อุดรธานี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดอุดรธานี, นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ โดยการรับรองสิทธิด้วยการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุภายใต้ โครงการ “ธนารักษ์เอื้อราษฎร์” โดยดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุในกรณีที่ ผู้ครอบครองไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์และครอบครองทำประโยชน์อยู่ก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2546

และ ในปี 2567 กรมธนารักษ์ได้ร่วมกับกองทัพบก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการบริหารจัดการ ที่ราชพัสดุในความครอบครองดูแลใช้ประโยชน์ของกองทัพบกให้เกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งเน้นให้การแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน โดยได้คัดเลือก ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อด. 1816 ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งใช้ประโยชน์ในราชการของกองทัพบก (มณฑลทหารบกที่ 24 สนามฝึกยิงปืนใหญ่) เป็นแปลงเป้าหมายในการดำเนินการและพร้อมที่จะนำไปปรับใช้เป็นต้นแบบการดำเนินการในที่ดินราชพัสดุแปลงอื่นต่อไป

สำหรับ พิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ตามโครงการ “ธนารักษ์เอื้อราษฎร์” ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้โครงการนำร่อง “หนองวัวซอโมเดล” ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ณ ที่ว่าการอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุดังกล่าว

ด้าน นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวเสริมว่า ยังมีที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของกระทรวงกลาโหมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนครพนม โดยเมื่อรัฐรับรองสิทธิการใช้ที่ราชพัสดุนั้นให้แก่ประชาชนแล้ว จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม ซึ่งประชาชนสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและสร้างรายได้ในที่ดินของรัฐ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายจะเป็นส่วนช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นทั้งด้านระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างรายได้ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมประเทศ โดยผ่านกลไกการรับรองสิทธิด้วยการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุภายใต้โครงการ “ธนารักษ์เอื้อราษฎร์”.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password