‘ลองหลงลงเล@สมุย’ : ซีพี ออลล์-เซเว่นฯ ผนึกจิตอาสาดูแลชายหาดท้องทะเลไทย

ซีพี ออลล์-เซเว่นฯ ร่วมกับเกาะสมุย องค์กรส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ นักดำน้ำจิตอาสา ผนึกกำลังดูแลชายหาดท้องทะเลไทย ภายใต้โครงการรักษ์เกาะ 24 ชม. “ลองหลงลงเล@สมุย”


เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้สวยงามครอบคลุมทั้งบนบกและใต้น้ำของท้องทะเลไทย อำเภอเกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย ส่วนราชการ ชุมชนตำบลแม่น้ำทุกชมชน จิตอาสาคณะลองหลงลงเล พนักงานจิตสาธารณะซีพี ออลล์ พนักงานเซเว่น อีเลฟเว่นและชาวอำเภอเกาะสมุยกว่า 200 คน ผนึกกำลังร่วมจัดกิจกรรม “ลองหลงลงเล@สมุย” ภายใต้โครงการ “รักษ์เกาะ 24 ชั่วโมง” ตามนโยบาย 7 GO GREEN  เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง ณ หาดบ้านใต้ ตำบลแม่น้ำ จ.สุราษฎร์ธานี  เพื่อร่วมกันจัดการขยะใต้ท้องทะเลและบริเวณชายหาดปากคลองบ้านใต้ พร้อมดำน้ำตัดอวนตามแนวปะการังเพื่อการรักษาและอนุรักษ์แนวปะการังซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลไทย

โดยภายในงานมี นางสาวธรณัส อินทสมบัติ ปลัดอาวุโสอำเภอเกาะสมุย เป็นประธานพิธีเปิด นอกจากนี้ยังมี นายณะรบ ทวยเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล, กำนันบุญฤทธิ์ มีเพียร ที่ปรึกษา ธนาคารปูม้าบ้าน พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาซีพี ออลล์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมจัดการขยะทั้งบนชายหาดและใต้น้ำของเกาะสมุย พร้อมทั้งยังช่วยสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ของเกาะสมุย สะท้อนการจัดการขยะที่ต้นทางถึงปลายทาง

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะชายหาดและเกาะที่เป็นเป้าหมายในการท่องเที่ยวและดึงดูดนักเดินทางจากทั่วโลกให้ได้มาสัมผัสกับประสบการณ์ที่สวยงาม  ดังนั้น ซีพี ออลล์ จะยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม สร้างพื้นที่สีเขียว พร้อมทั้งเป็นกระบอกเสียงในการรณรงค์ให้ช่วยกันลดการทำลาย รวมไปถึงการฟื้นคืนความสมดุลของธรรมชาติและระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืน โดยโครงการนี้เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนความยั่งยืน ESG ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม  7 Go Green ของซีพี ออลล์.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password