กรุงไทย มอบเงินสนับสนุน “ชีวามิตร” ยกระดับองค์ความรู้การดูแลคุณภาพชีวิตระยะท้าย

ธนาคารกรุงไทย มอบเงิน จำนวน 500,000 บาท ให้แก่ บจก. ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการเข้าถึงบริการความรู้ด้านสุขภาพในระยะท้ายที่ดี ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยทางสังคมเรื่องการดูแลแบบประคับประคองคุณภาพชีวิตระยะท้าย

นายกฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย มอบเงิน จำนวน 500,000 บาท ให้แก่ บจก. ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมี คุณหญิง จำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ผู้ก่อตั้งและประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการเข้าถึงบริการความรู้ด้านสุขภาพในระยะท้ายที่ดี ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยทางสังคมเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) คุณภาพชีวิตระยะท้าย (End of Life Care) การวางแผนดูแลชีวิตและสุขภาพให้ “อยู่อย่างมีความหมาย” และ “จากไปอย่างมีความสุข” (Live well & Leave well) สอดคล้องกับแนวการดำเนินงานของธนาคารกรุงไทย ที่พร้อมเคียงข้างคนไทย และให้ความสำคัญกับการยกระดับการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของคนไทยให้เป็นไปอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password