พพ. เชิญชวน ส่งผลงานการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน

พพ. เชิญชวน ส่งผลงานการออกแบบบ้านเข้าร่วมโครงการส่งเสริมมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย หวังผลักดันให้เกิดมาตรฐานทางการออกแบบบ้านอยู่อาศัยเพื่อการประหยัดพลังงานที่ถูกต้องในระยะยาว

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ. ขอเชิญชวนสถาปนิก วิศวกร เจ้าของบ้าน ธุรกิจรับสร้างบ้าน ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือที่เกี่ยวข้องที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานการออกแบบบ้านเข้าร่วมโครงการส่งเสริมมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ 3 ประเภท ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และ บ้านแถว (ทาวน์เฮาส์) ซึ่งสามารถส่งผลงานได้โดยไม่จำกัดจำนวน โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับรองแบบบ้านประหยัดพลังงานแต่เพียงอย่างเดียวก็ได้ (โดยในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องมีบ้านที่สร้างแล้วเสร็จจริง)

ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัยในปีนี้ จะแบ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เกณฑ์การรับรองแบบบ้านประหยัดพลังงาน ซึ่งแบบบ้านที่จะได้รับการรับรองว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานบ้านอยู่อาศัย จะต้องผ่านการตรวจประเมินจากโปรแกรมการตรวจสอบการใช้พลังงานในบ้าน อยู่อาศัย (Residential Energy Code Programming) ซึ่งจัดทำขึ้นโดย พพ. ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยจะพิจารณาค่าเกณฑ์มาตรฐานฯ อาทิ ค่ามาตรฐานประสิทธิภาพของวัสดุ และค่าเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานโดยรวม และ

ส่วนที่ 2 เกณฑ์การประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงาน ซึ่งแบบบ้านที่ผ่านเกณฑ์การรับรองจาก ส่วนที่ 1 แล้ว พพ. จะทำการพิจารณา คะแนนจากเกณฑ์ตัดสินการประกวดทั้งหมด 4 หมวด ประกอบด้วย 1) ด้านแนวคิด การออกแบบ 2) ด้านงานสถาปัตยกรรม 3)ด้านงานวิศวกรรม และ 4) ด้านอื่นๆ เช่น ประโยชน์ของข้อมูลที่เกิดต่อสาธารณะ การออกแบบเพื่อรองรับเทคโนโลยีพลังงาน เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์เพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://forms.gle/2eZbfRYJUeabnyx79 สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/AzJBwRBmftm9f5uA7 ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 14 ก.ค. 2566 นี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/RECbyDEDE?mibextid=LQQJ4d

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password