ธ.ก.ส. มอบโล่รางวัลชุมชนอุดมสุขยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

ธ.ก.ส. มอบโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดชุมชนอุดมสุขที่ยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2565 แก่ชุมชนบ้านทุ่งศรี จังหวัดแพร่ พร้อมเยี่ยมชมงานในพื้นที่

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มอบโล่รางวัลชนะเลิศในการประกวดชุมชนอุดมสุขที่ยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ให้แก่ชุมชนบ้านทุ่งศรี จังหวัดแพร่ พร้อมทั้งเยี่ยมชมงานในพื้นที่ อาทิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งศรีที่มีการปลูกส้มโออินทรีย์ การเลี้ยงไส้เดือน ศูนย์การเรียนรู้บ้านสมุนไพรที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและนักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้การแปรรูปสมุนไพร การทำบายศรีจากวัสดุรีไซเคิล การทำตุงพื้นเมือง การทำดอกไม้ผ้าดอกไม้ประดิษฐ์ นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์และธนาคารขยะที่แสดงถึงระบบการจัดการขยะในชุมชนที่มีประสิทธิภาพและการผลิตปุ๋ยหมักระบบเติมอากาศ โดยมีนายสุภาษิต ศุภวุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. คณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่เข้าร่วม เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ ชุมชนบ้านทุ่งศรี ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password