กรุงไทย กวาด 52 รางวัล จากองค์กรชั้นนำในประเทศและระดับโลก

ธ.กรุงไทยประสบความสำเร็จ คว้า “52 รางวัล” จากองค์กรชั้นนำในประเทศและระดับโลก โดดเด่นด้าน “ความเป็นผู้นำองค์กร” ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรม-บริการการเงินดิจิทัลและธนาคารเพื่อความยั่งยืน สร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ท่ามกลางความท้าทายรอบด้าน

แบงค์กรุงไทย กวาดรางวัล 52 รางวัล ปี 2565 โดยธนาคารได้รับรางวัลจากองค์กรชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ รวม 52 รางวัล เป็นรางวัลระดับนานาชาติ 31 รางวัล และรางวัลจากองค์กรชั้นนำในประเทศ 21 รางวัล ดังนี้

รางวัลผู้นำและองค์กรยอดเยี่ยม 8 รางวัล จากวิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นของผู้นำในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม ธนาคารเติบโตอย่างแข็งแกร่งก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำดิจิทัลแบงกิ้งของประเทศ ได้รับรางวัลผู้นำยอดเยี่ยม 5 รางวัล และสถาบันการเงินยอดเยี่ยม 3 รางวัล รางวัลโดดเด่นคือ Banking CEO of the Year Thailand 2022 จากนิตยสาร Global Banking & Finance Review Best CEO in Banking – Mr. Payong Srivanich – Thailand 2022 จากนิตยสาร The global economics ประเทศอังกฤษ รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Award 2022 สาขา Leadership Excellence จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และ Best Bank Awards 2022 จากฮ่องกง เป็นต้น

รางวัลด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการ 26 รางวัล จากการนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ทุกคนเข้าถึงได้สะดวก ด้านการชำระเงิน พัฒนาบริการใหม่ เช่น “เป๋าตังเปย์” ซูเปอร์วอลเล็ตสำหรับคนรุ่นใหม่บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โครงการ “Point Pay” นำคะแนนสะสมของพันธมิตร AIS บางจาก และ MAAI by KTC มาใช้จ่ายแทนเงินสดในร้านค้าถุงเงินทั่วประเทศ การออมและการลงทุน ปฏิวัติการลงทุนของประเทศ ผ่านหุ้นกู้ดิจิทัล พันธบัตรวอลเล็ต สบม. และ Gold Wallet ด้วยบริการที่ตอบโจทย์ ทำให้ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกแพลตฟอร์ม สิ้นปี 2565 มีผู้ใช้บริการแอปฯ เป๋าตังกว่า 40 ล้านคน Krungthai NEXT 16 ล้านคน Krungthai Connext 18 ล้านคน และแอปฯ ถุงเงิน 1.7 ล้านร้านค้า

รางวัลโดดเด่น คือ International Innovation Award 2022 จาก Enterprise Asia ประเทศสิงคโปร์ AIBP Enterprise Innovation Award จาก AIBP ประเทศสิงคโปร์ Most Innovative Retail Bank-Thailand จาก International Finance ประเทศอังกฤษ รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2022 สาขา Product/Service Excellence สาขา Marketing Excellence และ SMEs Excellence Awards 2022 จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และ Techsauce Global Summit 2022 : The Disruptor เป็นต้น

นอกจากนี้ ธนาคารยังประสบความสำเร็จในการพัฒนาแอปฯ “ONE Krungthai” เป็นซูเปอร์แอปฯ และ Workplace in Your Hands สำหรับพนักงาน เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธนาคารสู่องค์กรดิจิทัล ได้รับ 2 รางวัลนวัตกรรม คือ International Innovation Awards (IIA) สาขา Organization & Culture จากสถาบัน Enterprise Asia และ Employee Experience of the Year จากเวที Asian Experience Awards 2022 จัดโดย The Asian Business Review

รางวัลด้านความยั่งยืน 11 รางวัล จากการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับ ESG พร้อมนำ กรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) มาปรับใช้ในการทำงานทุกด้าน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม และการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น Green Finance ผลิตภัณฑ์การลงทุนดิจิทัลที่ไม่ใช้กระดาษ รวมถึงส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงผู้พิการทางสายตา เข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง รางวัลโดดเด่นคือ Best CSR Bank Thailand 2022 จากนิตยสาร Global Banking & Finance Review ประเทศอังกฤษ The Asset ESG Corporate 2021 ระดับ Platinum Award จาก นิตยสาร The Asset จากฮ่องกง รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภทดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ASEAN Corporate Governance Scorecard 2021 ประเภทรางวัล ASEAN Asset Class ในเวที ASEAN Capital Markets Forum (ACMF)

รางวัลสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ 4 รางวัล จากการเป็นกลไกสำคัญของภาครัฐในการส่งต่อมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่คนไทยคุ้นเคย รางวัลโดดเด่น คือ Best Social Impact Bank Thailand 2022 จากนิตยสาร CFI ประเทศอังกฤษ Social Empowerment : Asia Responsible Enterprise Awards 2022 จาก Enterprise Asia ประเทศสิงคโปร์

รางวัลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ 3 รางวัล คือ รางวัลหน่วยงานที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานสากลดีเด่นแห่งชาติ รางวัลหน่วยงานที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ดีเด่นด้านการเงิน และ รางวัลสำหรับหน่วยงานที่มีการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) สะท้อนความเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password