อีอีซี โรดโชว์ “อีอีซี มีฝัน” ปลุกพลังเยาวชนสำนึกรักบ้านเกิด

อีอีซี จัดแคมเปญ “อีอีซี มีฝัน” โรดโชว์สร้างความรู้ เพิ่มการมีส่วนร่วม ปลุกพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ EEC สำนึกรักบ้านเกิด สร้างชุมชนเข้มแข็ง

นางสาวอ่อนอุษา ลำเลียงพล ที่ปรึกษาพิเศษด้านสื่อสารบูรณาการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี เปิดเผยว่า ในปี 2566 นี้ อีอีซี พร้อมจะเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ ภารกิจสำคัญในหลายๆ ด้าน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ อีอีซี เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกับกลุ่มเด็กเล็กระดับประถม เด็กระดับมัธยม และ เยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เกิดการสำนึกรักบ้านเกิด และมีส่วนร่วมเป็นกระบอกเสียงสำคัญ ที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มครอบครัว โรงเรียน หรือขยายผลไปยังชุมชนต่อไป

โดย อีอีซี ได้จัดทำแคมเปญ “อีอีซี มีฝัน” ที่จะเข้าถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจภารกิจของอีอีซี ภายในสถานศึกษาพื้นที่อีอีซี ตรงเข้าถึงกลุ่มเยาวชน ในรูปแบบ การจัดนิทรรศการความรู้ การประกวดภาพวาด การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้โครงการต่าง ๆ ที่อีอีซีได้ขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาในพื้นที่ภาคตะวันออก

ทั้งนี้ อีอีซี ได้เริ่มจัดทำแคมเปญ อีอีซี มีฝัน โดยร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 31 มกราคมถึง 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียน แกลง “วิทยสถาวร” อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ซึ่งจะมีกลุ่มเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และจากโรงเรียนใกล้เคียง เข้าร่วมมากกว่า 4,000 คน โดยอีอีซี ได้นำชุดนิทรรศการ เอกสารข้อมูลต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการพัฒนาพื้นที่อีอีซี การจัดกิจกรรม เล่นเกมส์สอดแทรกความเข้าใจโครงการต่างๆ ของอีอีซี ที่สำคัญ เช่น การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนา 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่จะเป็นการลงทุนหลักของประเทศ ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนในการศึกษาต่อเพื่อพัฒนาสู่การสร้างอาชีพในอนาคต

โดยอีอีซี จะขยายผลกิจกรรมแคมเปญ อีอีซี มีฝัน ต่อเนื่อง ซึ่งในครั้งต่อไปจะจัดกิจกรรมในโรงเรียนกลุ่มเด็กประถม ที่โรงเรียนบ้านหนองสะพาน จังหวัดระยอง จะมีรูปแบบกิจกรรมสร้างการเรียนรู้การพัฒนาอีอีซี ในรูปแบบ Edutainment ปลูกฝังให้เรื่องการพัฒนาของอีอีซี เป็นส่วนหนึ่งของยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มนักเรียน ครู และภายในชุมชน การพัฒนาการศึกษาที่ตอบโจทย์การสร้างงานที่ตั้งเป้าหมายให้คนรุ่นใหม่ เรียนจบสามารถได้ทำงานภายในท้องถิ่นของตนเอง มีความสุขอยู่กับครอบครัว อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ดี เข้มแข็ง และยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัดภายใต้โครงการอีอีซี ต่อไป

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password