บสย.รับโล่เกียรติคุณพี่เลี้ยง SMEs

ผู้บริหาร บสย.ร่วมพิธีปิดโครงการ Big Brother Season 6 พร้อมรับโล่เกียรติคุณในโอกาสที่บสย.ร่วมเป็นพี่เลี้ยง SMEs ให้คำปรึกษาทางการเงินอย่างต่อเนื่อง

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นางดุสิดา ทัพวงษ์  รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ และรักษาการรองผู้จัดการทั่วไปสายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์  เข้าร่วมในพิธีปิดโครงการ Big Brother Season 6 ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการความร่วมมือระดับองค์กร ร่วมเป็นพี่เลี่ยง SMEs เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ ยกระดับขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นสมาชิกหอการค้าไทย และเครือข่ายหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมรับโล่เกียรติคุณในโอกาสที่ บสย. ร่วมเป็นพี่เลี้ยง SMEs ให้คำปรึกษาทางการเงินต่อเนื่อง

โดยได้รับเกียรติจาก นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณ โดยมีบริษัทพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงร่วมงานกว่า 50 องค์กร เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ณ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ บสย.พร้อมให้การสนับสนุนต่อเนื่อง ร่วมเป็นพี่เลี้ยง SMEs เพื่อยกระดับพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในโครงการ Big Brother และพร้อมขยายความร่วมมือสมาชิกใหม่ ตามเป้าหมายของหอการค้าไทย เพิ่มสมาชิกจาก 100,000 ราย เป็น 200,000 แสนรายภายใน 3 ปีข้างหน้า โดย บสย.จะช่วยส่งเสริมให้ลูกค้า บสย. เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมทบหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยเพื่อขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นบสย. รับโล่เกียรติคุณ พี่เลี้ยง SMEs.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password